Fyzioterapia

vedný odbor a princípy

Čo je to fyzioterapia?

Fyzioterapia je vedná disciplína, nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového aparátu človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie.

Ide o liečbu, ktorá smeruje k udržaniu, podpore a obnove maximálnej funkčnej zdatnosti. Zároveň spomaľuje progresiu osôb s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom, s cieľom získať stratené schopnosti a funkcie ľudského organizmu. 

Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch pohybového potenciálu osoby. A to v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencie na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu.

Kto je to fyzioterapeut?

Kto je fyzioterapeut, pohybová liečba, fyzikálna terapia a manuálna terapia
Kto je fyzioterapeut, pohybová liečba, fyzikálna terapia a manuálna terapia

Fyzioterapeut je zdravotnícky odborník, špecialista, ktorý sa stará o vaše zdravie, špeciálne o stav vašeho pohybového aparátu.

Používa k tomu najmä pohybovú liečbu (cvičenia), fyzikálnu terapiu (elektroliečbu, vodoliečbu) a manuálne terapie (uvoľnenie kĺbov a pod). 

Aké sú základné princípy fyzioterapie?

Základné postupy fyzioterapie sú:

  • diagnostika,
  • liečba,
  • prevencia.