Fyzioterapia vo Fymase, postup našej liečby

ako liečime, čomu sa venujeme a ako s vašim telom pracujeme

Čo je to fyzioterapia všeobecne?

Fyzioterapia je vedná disciplína, odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového aparátu človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie.

Ide o liečbu, ktorá smeruje k udržaniu, podpore a obnove maximálnej funkčnej zdatnosti. Zároveň spomaľuje progresiu osôb s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom, s cieľom získať stratené schopnosti a funkcie ľudského organizmu. 

Fyzioterapeut je posledná osoba v liečebnom procese, ktorá vás po akomkoľvek zranení alebo operácii "uvedie do pohybu", bežného plnohodnotného života.

Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch pohybového potenciálu osoby. A to v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencie na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu.

Fyzioterapia je súčasťou liečby v mnohých medicínskych odboroch. Fyzioterapia v ortopédii, v neurológii, v reumatológii, v gynekológii a pôrodníctve, v urológii, v kardiologoii a respiračná fyzioterapia. Každý fyzioterapeut je v jednotlivých odboroch vzdelaný ale vyberá si svoju hlavnú špecializáciu, ktorej sa chce venovať a v nej ďalej vzdelávať

Kto je to fyzioterapeut?

Kto je fyzioterapeut, pohybová liečba, fyzikálna terapia a manuálna terapia
Kto je fyzioterapeut, pohybová liečba, fyzikálna terapia a manuálna terapia

Fyzioterapeut je zdravotnícky odborník, špecialista, ktorý sa stará o vaše zdravie, špeciálne o stav vašeho pohybového aparátu.

Používa k tomu najmä pohybovú liečbu (cvičenia), fyzikálnu terapiu (elektroliečbu, vodoliečbu) a manuálne terapie (uvoľnenie kĺbov a pod). 

Aké sú základné princípy fyzioterapie?

Základné postupy fyzioterapie sú:

  • diagnostika,
  • liečba,
  • prevencia,
  • edukácia.