Fyzioterapia
vedný odbor a princípy

Čo je to fyzioterapia?

Fyzioterapia je vedná disciplína, nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového aparátu človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie.

Liečbou, smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom, s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku.

Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencie na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. 

Odkaz: Wikipédia

Kto je to fyzioterapeut?

Martina prezentuje
Martina prezentuje

Fyzioterapeut je zdravotnícky odborník, špecialista, ktorý sa stará o vaše zdravie, špeciálne o stav vašeho pohybového aparátu. 

Používa k tomu predovšetkým pohybovú liečbu (cvičenia), fyzikálnu terapiu (elektroliečba, vodoliečba) a manuálne terapie (uvoľnenie kĺbov a pod). 

Aké sú základné princípy fyzioterapie?

Základné postupy fyzioterapie sú:

  • diagnostika
  • liečba
  • prevencia