I. Manuálne techniky

02.06.2020
Manuálne a mobilizačné techniky - mobilizácia lopatky, SM-systém Bratislava, chronické štádia ochorenia, bolest chrbtice
Manuálne a mobilizačné techniky - mobilizácia lopatky, SM-systém Bratislava, chronické štádia ochorenia, bolest chrbtice

Keď hovoríme o manuálnych technikách, hovoríme o manuálnom ovplyvňovaní svalov, šliach a kostrového systému človeka, prostredníctvom rúk terapeuta. Slúžia na liečbu pohybového aparátu prostredníctvom uvoľnenia napätia a aktivácie svalstva. Využívajú sa najmä na začiatku terapie v prípade akútnych a chronicky bolestivých stavov, pre ich rýchly účinok úľavy od bolesti.

Vo Fymase používame techniky manuálnej medicíny podľa SM Systému - MUDr. Richarda Smíška, Prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. a Doc. MUDr. Evy Rýchlikovej, CSc. ale aj podľa Robina McKenzieho CNZM,OBE, FCSP, FNZSP, zakladateľa McKenzie metódy®, Mechanickej Diagnostiky a Terapie®. Tieto techniky boli špeciálne vyvinuté pre klientov v akútnom a chronickom štádiu ochorenia. Sú vhodné najmä pri problémoch s chrbticou a medzistavcovými platničkami. Ide o jemné mobilizačné techniky. 

Podľa SM Systému uvoľňujeme svalové napätie, ktoré zviera poškodenú platničku a následne miernym, pomalým a presne zacieleným ťahom uvoľňuje daný segment chrbtice. Umožňuje poškodenej platničke alebo kĺbu vrátiť sa na správne miesto. Dochádza k roztiahnutiu medzistavcových kĺbov a zväčšeniu priestoru pre voľný priebeh nervu bez mechanického dráždenia. Keď nerv prestane byť dráždený, dochádza k postupnej úľave od bolesti.

Súčasťou manuálnych techník sú taktiež mobilizačné techniky podľa Prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. a Doc. MUDr. Evy Rýchlikovej, CSc., ktoré sú založené na uvoľnení kĺbových blokád a blokád chrbtice. Pri tejto technike sa využívajú opakované nenásilné pohyby - pružením, v smere obmedzenia pohybu. Využíva sa primeraný terapeutický tlak, ťah a trakcia. Dochádza k zväčšeniu rozsahu pohyblivosti kĺbu, odstráneniu blokád. 

V koncepte podľa  Robina McKenzieho CNZM,OBE, FCSP, FNZSP, zakladateľa McKenzie metódy®, Mechanickej Diagnostiky a Terapie® je dôraz kladený na progresiu síl. Dôraz sa kladie na nájdenie jedného pohybu pri ktorom sa platnička, kĺb alebo sval dostáva do svojej správnej kondície. Ak opakovaný pohyb pri liečbe vysunutej platničke je slabý, terapeut pomôže pacientovi mobilizačnou technikou. Po mobilizačných technikách pacient pokračuje liečbu opakovanými pohybmi a neskôr k úplnej obnove pohybu. Znamená to cvičenie všetkými smermi a úplný návrat do bežného života. 

Vo Fymase sa venujeme hlavne manuálnym technikám, vzhľadom na to, že ich považujeme za najúčinnejšie v porovnaní s mäkkými technikami a masážami. Sú šetrné ku kĺbom, uvoľňujú napätie a spôsobujú úľavu od bolesti. V ideálnom prípade manuálne techniky nasleduje stabilizačné cvičenie, ktoré zabezpečí aktiváciu svalstva za účelom udržania toho, čo sme manuálnymi technikami napravili.

V nasledujúcom článku Vám objasníme pojem Mäkké techniky. Dozviete sa rozdiely medzi jednotlivými technikami. Zistíte ktorá je pre Vás vhodnejšia. 

Mgr. Martina Nagyová, Cert.MDT