I. Manuálne techniky

02.06.2020
mobilizácia lopatky
mobilizácia lopatky

Keď hovoríme o manuálnych technikách, hovoríme o manuálnom ovplyvňovaní svalov, šliach a kostrového systému človeka, prostredníctvom rúk terapeuta. Slúžia na liečbu pohybového aparátu prostredníctvom uvoľnenia napätia a aktivácie svalstva. Využívajú sa najmä na začiatku terapie v prípade akútnych a chronicky bolestivých stavov, pre ich rýchly účinok úľavy od bolesti.

My používame manuálne techniky podľa SM systému. Tieto techniky boli špeciálne vyvinuté pre klientov v akútnom a chronickom štádiu ochorenia. Sú vhodné najmä pri problémoch s chrbticou a medzistavcovými platničkami. Ide o jemnú techniku. Najprv uvoľní svalové napätie, ktoré zviera poškodenú platničku a následne miernym, pomalým a presne zacieleným ťahom naťahuje daný segment chrbtice a umožňuje poškodenej platničke vrátiť sa na správne miesto. Dochádza k roztiahnutiu medzistavcových kĺbov a zväčšeniu priestoru pre voľný priebeh nervu bez mechanického dráždenia. Keď nerv prestane byť dráždený, dochádza k postupnej úľave od bolesti.

Súčasťou manuálnych techník sú taktiež mobilizačné techniky, ktoré sú založené na uvoľnení kĺbnych blokád a blokád chrbtice. Pri tejto technike sa využívajú opakované nenásilné pohyby - pružením, v smere obmedzenia pohybu. Využíva sa primeraný terapeutický tlak a ťah a trakcie. Dochádza k zväčšeniu rozsahu pohyblivosti kĺbu, odstráneniu blokád.

Vo Fymase sa venujeme hlavne manuálnym technikám, vzhľadom na to, že ich považujeme za najúčinnejšie v porovnaní s mäkkými technikami a masážami. Sú šetrné ku kĺbom, uvoľňujú napätie a spôsobujú úľavu od bolesti. V ideálnom prípade manuálne techniky nasleduje stabilizačné cvičenie, ktoré zabezpečí aktiváciu svalstva za účelom udržania toho, čo sme manuálnymi technikami napravili.

V nasledujúcom článku Vám objasníme pojem Mäkké techniky. Dozviete sa rozdiely medzi jednotlivými technikami, a ktorá je vhodnejšia práve pre Vás.