McKenzie

MDT - mechanická diagnostika a liečba chrbtice, kĺbov horných a dolných končatínHistória metódy

a jej zakladateľ

McKenzie® je forma Mechanickej Diagnostiky a Terapie ochorení chrbtice (MDT - z anglického Mechanical Diagnosis and Therapy).

Autor metódy Robin Anthony McKenzie  CNZM,OBE, FCSP, FNZSP sa narodil v Aucklande na Novom Zélande v roku 1931. V roku 1953 vyštudoval New Zealand School of Physiotherapy. Otvoril si svoju vlastnú súkromnú prax vo Wellingtone na Novom Zélande, kde sa špecializoval predovšetkým na liečbu ochorení spojených s poruchami chrbtice.

Počas svojej praxe Robin Anthony McKenzie nazbieral poznatky, ktoré ho doviedli k teórii, že počas opakovaných pohybov dochádza k mechanickému vráteniu medzistavcovej platničky späť na svoje pôvodné miesto, a tým sa zmiernia pacientové problémy. Táto teória sa stala podnetom pre niekoľko štúdií. Tieto štúdie dynamického modelu medzistavcovej platničky následne potvrdili správnosť tejto teórie.

Vytvoril celosvetovo uznávanú a vedecky podloženú metódu, ktorá sa stala počas uplynulých 50 rokov štandardom v odbore fyzioterapie. Udržiava si prvenstvo v liečbe, vzdelávaní a podpore pacientov trpiacich poruchami pohybového aparátu. Hlavnou doménou tejto metódy je liečba ochorení medzistavcových platničiek chrbtice. 

Medzinárodný McKenzie Inštitút má celosvetovo 28 pobočiek. Neustále sa však rozvíja. V súčasnosti pôsobí v troch regiónoch - Amerike, Európe a Ázii/Pacifiku.

Jedinečnosť metódy

v čom sa odlišuje od iných

Robin McKenzie vytvoril vlastný diagnostický postup, ktorý umožňuje certifikovanému MDT terapeutovi stanoviť diagnózu s vysokou presnosťou a následne vypracovať plán vhodnej liečby. Vlastný diagnostický postup svojou komplexnosťou a detailnosťou eliminuje potrebu dodatočnej diagnostiky, napr. magnetickou rezonanciou.

McKenzie vyžaduje aktívne zapojenie pacienta v liečebnom aj vzdelávacom procese. Prejavuje sa nielen v pravidelnej návšteve terapeuta (pasívna liečba), ale aj v jeho autoterapií v domácom prostredí (aktívna samoliečba). Takto sa pacient dokáže s bolesťou vysporiadať sám. Týka sa to prevažne ochorení medzistavcových platničiek chrbtice. 

Postup MDT (mechanická diagnostika a  liečba pohybového aparátu)

vyšetrenie, určenie problému, liečba a prevencia

95 % ochorení medzistavcových platničiek chrbtice spôsobuje mechanická príčina, ako napr. nadmerné zaťaženie alebo dlhodobé jednostranné zaťaženie. Každé takéto ochorenie alebo syndróm má presnú charakteristiku a vlastné zákonitosti správania. Podľa toho ho možno rozpoznať. Iba 5 % pacientov nemá svoj syndróm podložený mechanickou príčinou. Môže ísť napr. o novotvar (výrastok alebo nádor), ktorý bráni pohybu a spôsobuje bolesti. Taktiež sa môže jednať o skutočnú chronickú bolesť či iné príčiny.

Liečbe predchádza presná diagnostika obmedzeného pohybu. V smere, ktorý sa nájde počas diagnostiky sa predpisujú pohyby a polohy, ktoré vás liečia. Liečba v MDT je vykonávanie špecifických polôh alebo série po sebe nasledujúcich opakovaných pohybov. Jeden typ opakovaného pohybu alebo zotrvanie v pozícií, môžeme považovať za "tabletku", ktorú užívate pravidelne. V predpísanom množstve, frekvencií a častosti. Tento typ terapie nie je abstraktný. Je veľmi cielený. Len jeden smer pohybu lieči, opačný zhoršuje.Tým dochádza k odstráneniu bolesti, jej zvýšeniu alebo zmene rozsahu pohybu v problémovom mieste. Príznaky sa utlmia iné zvýraznia. Liečba však nemusí byť bez bolesti. Treba rozlišovať bolesť "DOBRÚ" a "ZLÚ". 

Všetko prebieha pod dohľadom certifikovaného MDT terapeuta, ktorý pacienta počas terapie aktívne vedie a zároveň edukuje. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je spolupráca mimo návštev u MDT terapeuta. Pacient vykonáva odporúčané polohy a opakované pohyby samostatne a v domácom prostredí. Vďaka správnemu smeru pohybu si tak dokáže pomôcť od akútnej bolesti.
Znalosť pacienta o liečbe, ktorej bol aktívnou súčasťou, a jeho edukácia k pochopeniu problému, mu umožní zbaviť sa obáv pred recidívou. Prinesie mu pocit bezpečia a efektívnej kontroly nad zdravotným stavom. Má tak zdravie vo vlastných rukách.

Vo Fymase vám všetko podrobne vysvetlíme a budeme vás sprevádzať počas celej individuálnej liečby. Je pre nás dôležité, aby ste svojmu problému porozumeli, a naučili sa so sebou pracovať. Našim cieľom je, aby pacienti dokázali byť nezávislí, poznali nástrahy a mali sebaistotu v prvkoch "prvej pomoci" keď sa bolesť vráti. Prečítajte si príbehy našich pacientov a ich cestu k zdraviu a životu bez bolesti.

Kedy brať  bolesť vážne

a pre koho je metóda McKenzie určená

  • striedavé bolesti počas dňa, zmena intenzity v závislosti od záťaže a činnosti,

  • miestna bolesť, bolesť šíriaca sa do priestoru (do rúk a nôh),

  • striedavé bolesti krčnej alebo driekovej chrbtice,

  • bolesti spojené s polohou tela a opakovanou činnosťou, ako dlhé státie, chôdza, sedenie, vstávanie zo sedu do stoja, 

  • úľavu od bolesti pociťujete len vo špecifických polohách (napr. na boku s vankúšom medzi kolenami, v ľahu nabruchu).


Najčastejšie príznaky

 • tŕpnutie a mravčenie prstov na rukách alebo nohách, pálivá bolesť na predlaktí alebo lýtkach,

 • miestna stuhlosť svalov v driekovej alebo krčnej chrbtici,

 • bolesti pri aktívnom pohybe (napr. pri predklone),

 • bolesti šije idúce do predlaktí a rúk, bolesti driekovej chrbtice šíriace sa k zadku a k lýtkam.

Najčastejšie činnosti, pri ktorých sa prejavuje bolesť sú: zaväzovanie šnúrok od topánok, práca v záhrade, varenie, sed za PC. 

Pomôcky k edukácií

preventívne a korekčné

K cvičeniu nie sú potrebné žiadne pomôcky. Korekciu sedu a správne držanie polohy a pozície tela pomáha udržiavať McKenzie drieková alebo krčná opierka. Slúžia tiež k zabráneniu opakovaným recidívam a bolestiam chrbta.
Robin McKenzie publikoval literatúru ako Léčíme si záda sami, Léčíme si bolesti krční páteře sami, Léčíme si rameno sami, ktoré pomáhajú pochopiť pohybovú liečbu a edukovať pacienta správnym smerom. Toto všetko nájdete v našom e-shope.

Certifikovaný terapeut

efektívna a rýchla, diagnostika a liečba ochorení chrbtice

McKenzie vytvoril komplexný vzdelávací systém MDT terapeutov, ktorý na dosiahnutie požadovanej certifikácie vyžaduje aktívne a kontinuálne vzdelávanie. Tento vysoko úspešný prístup môže vykonávať výhradne certifikovaný terapeut.

Expertom a odborným garantom metódy Mc.Kenzie v našom centre je Mgr.Martina Nagyová Cet.MDT. Je vyškolený a kvalifikovaný terapeut, ktorého nájdete v centrálnom zozname Mc.Kezie MDT terapeutov.