Mc.Kenzie

MDT - mechanická liečba pohybového aparátuHistória metódy

a jej zakladateľ

Mc.Kenzie® je forma Mechanickej Diagnostiky a Terapie ochorení chrbtice (MDT - z anglického Mechanical Diagnosis and Therapy).

Jej zakladateľom je Robin Anthony Mc.Kenzie,  ktorý viac ako 40 rokov študoval, pozoroval a hľadal odpovede na otázky ochorení pohybového aparátu. Vytvoril celosvetovo uznávanú a vedecky podloženú metódu, ktorá sa stala počas uplynulých 50 rokov štandardom v odbore fyzioterapie. Udržiava si prvenstvo v liečbe, vzdelávaní a podpore pacientov trpiacich poruchami pohybového aparátu. Hlavnou doménou tejto metódy je liečba ochorení medzistavcových platničiek chrbtice.

Medzinárodný McKenzie Inštitút má celosvetovo 28 pobočiek. Neustále sa však rozvíja. V súčasnosti pôsobí v troch regiónoch - Amerike, Európe a Ázii/Pacifiku.

Jedinečnosť metódy

v čom sa odlišuje od iných

Robin McKenzie vytvoril vlastný diagnostický postup, ktorý umožňuje certifikovanému MDT terapeutovi stanoviť diagnózu s vysokou presnosťou a následne vypracovať plán vhodnej liečby. Vlastný diagnostický postup svojou komplexnosťou a detailnosťou eliminuje potrebu dodatočnej diagnostiky, napr. magnetickou rezonanciou.

McKenzie vyžaduje aktívne zapojenie pacienta v liečebnom aj vzdelávacom procese. Prejavuje sa nielen v pravidelnej návšteve terapeuta (pasívna liečba), ale aj v jeho autoterapii v domácom prostredí (aktívna samoliečba). Takto sa pacient dokáže s bolesťou vysporiadať sám. Týka sa to prevažne ochorení medzistavcových platničiek chrbtice. 

Postup MDT (mechanická liečba pohybového aparátu)

vyšetrenie, určenie problému, liečba a prevencia

95 % ochorení medzistavcových platničiek chrbtice spôsobuje mechanická príčina, ako napr. nadmerné zaťaženie alebo dlhodobé jednostranné zaťaženie. Každé takéto ochorenie alebo syndróm má presnú charakteristiku a vlastné zákonitosti správania. Podľa toho ho možno rozpoznať. Iba 5 % pacientov nemá svoj syndróm podložený mechanickou príčinou. Môže ísť napr. o novotvar, ktorý bráni pohybu a spôsobuje bolesti, o skutočnú chronickú bolesť či iné príčiny.

Základom vyšetrovacieho postupu McKenzie metódy je pretrvávanie pacienta v špecifických polohách a vykonávanie série po sebe nasledujúcich opakovaných pohybov. Tým dochádza k odstráneniu bolesti, jej zvýšeniu alebo zmene rozsahu pohybu. Tiež sa zvýraznia resp. utlmia ďalšie príznaky. Vďaka tomu môžeme problém presne diagnostikovať.

Všetko prebieha pod dohľadom certifikovaného MDT terapeuta, ktorý pacienta počas terapie aktívne vedie a zároveň edukuje. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je spolupráca mimo návštev u MDT terapeuta, keď pacient vykonáva odporúčané polohy a opakované pohyby samostatne a v domácom prostredí. Vďaka správnemu smeru pohybu si tak dokáže pomôcť od akútnej bolesti.
Znalosť pacienta o liečbe, ktorej bol aktívnou súčasťou a jeho edukácia k pochopeniu problému, mu umožní zbaviť sa obáv pred recidívou. Prinesie mu pocit bezpečia a efektívnej kontroly nad zdravotným stavom. Má tak zdravie vo vlastných rukách.

Kedy brať  bolesť vážne

a pre koho je metóda McKenzie určená

  • striedavé bolesti počas dňa, zmena intenzity v závislosti od záťaže a činnosti,

  • miestna bolesť, bolesť šíriaca sa do priestoru,

  • striedavé bolesti krčnej alebo driekovej chrbtice,

  • bolesti spojené s polohou tela a opakovanou činnosťou, ako dlhé státie, chôdza, sedenie,

  • úľavu od bolesti pociťujete len vo špecifických polohách (napr. na boku s vankúšom medzi kolenami).


Najčastejšie príznaky

 • tŕpnutie a mravčenie prstov na rukách alebo nohách, pálivá bolesť na predlaktí alebo lýtkach,

 • miestna stuhlosť svalov v driekovej alebo krčnej chrbtici,

 • bolesti pri aktívnom pohybe (napr. pri predklone),

 • bolesti šije idúce do predlaktí a rúk, bolesti driekovej chrbtice šíriace sa k zadku a lýtkam.

Najčastejšie činnosti, pri ktorých sa prejavuje bolesť sú: zaväzovanie šnúrok od topánok, práca v záhrade, varenie, sed za PC. 

Pomôcky k edukácií

Preventívne a korekčné

K cvičeniu nie sú potrebné žiadne pomôcky. Korekciu sedu a správne držanie polohy a pozície tela pomáha udržiavať McKenzie drieková alebo krčná opierka. Slúžia tiež k zabráneniu opakovaným recidívam a bolestiam chrbta.
Robin McKenzie publikoval literatúru ako Léčíme si záda sami, Léčíme si bolesti krční páteře sami, Léčíme si rameno sami, ktoré pomáhajú pochopiť pohybovú liečbu a edukovať pacienta správnym smerom. 

Certifikovaný terapeut

efektívna, rýchla, správna diagnostika a liečba ochorení chrbtice


McKenzie vytvoril komplexný vzdelávací systém MDT terapeutov, ktorý na dosiahnutie požadovanej certifikácie vyžaduje aktívne a kontinuálne vzdelávanie. Tento vysoko úspešný prístup môže vykonávať výhradne certifikovaný terapeut.

Expertom a odborným garantom metódy Mc.Kenzie v našom centre je Mgr.Martina Nagyová. Je vyškolený a kvalifikovaný terapeut, ktorého nájdete v centrálnom zozname Mc.Kezie MDT terapeutov.