Mc.Kenzie
MDT - mechanická liečba pohybového aparátuHistória metódy

a jej zakladateľ

Mc.Kenzie® je forma Mechanickej Diagnostiky a Terapie ochorení chrbtice (MDT - z anglického Mechanical Diagnosis and Therapy).

Zakladateľom McKenzie metódy® je Robin Anthony Mc.Kenzie. Viac než 40 rokov študoval, pozoroval a hľadal odpovede na otázky ochorení pohybového aparátu. Vytvoril celosvetovo uznávanú a vedecky podloženú metódu, ktorá sa stala počas uplynulých 50 rokov štandardom v odbore fyzioterapie. Udržiava si prvenstvo v liečbe, vzdelávaní a podpore pacientov trpiacich poruchami pohybového aparátu. Hlavnou doménou metódy Mc.Kenzie je liečba ochorení medzistavcových platničiek chrbtice.

Medzinárodný McKenzie Inštitút má celosvetovo 28 pobočiek, neustále sa celosvetovo rozvíja a nové pobočky stále pribúdajú. Inštitút pôsobí v troch regiónoch - Amerika, Európa a Ázia / Pacifik.

Jedinečnosť metódy

alebo v čom sa odlišuje

Robin Mc.Kenzie vytvoril vlastný diagnostický postup, ktorý umožňuje certifikovanému MDT terapeutovi stanoviť diagnózu s vysokou presnosťou a následne vypracovať plán vhodnej liečby. Vlastný diagnostický postup svojou komplexnosťou a detailnosťou eliminuje potrebu dodatočnej diagnostiky, napr.magnetickou rezonanciou. Mc.Kenzie vyžaduje aktívne zapojenie pacienta v liečebnom aj vzdelávacom procese. Aktívne zapojenie pacienta sa prejavuje nie len v jeho pravidelnej návšteve terapeuta (pasívna liečba) ale aj v jeho autoterapií v domácom prostredí (aktívna samoliečba). Takto sa pacient dokáže s bolesťou vysporiadať sám, čím je metóda McKenzie považovaná za samoliečebný systém ochorení medzistavcových platničiek chrbtice. 

Postup MDT

vyšetrenie, určenie problému, liečba a prevencia

95% ochorení medzistavcových platničiek chrbtice je spôsobených mechanickou príčinou ako napr. nadmerné zaťaženie alebo dlhodobé jednostranné zaťaženie. Každé takéto ochorenie alebo syndróm má svoju presnú charakteristiku a zákonitosti správania sa, podľa ktorých je možné ho rozpoznať. Iba 5% pacientov nemá svoj syndróm podložený mechanickou príčinou. Môže ísť napr. o novotvar, ktorý bráni pohybu a spôsobuje bolesti, o skutočnú chronickú bolesť alebo o iné príčiny.

Základom vyšetrovacieho postupu Mc.Kenzie metódy je pretrvávanie pacienta v špecifických polohách a vykonávanie série za sebou nasledujúcich opakovaných pohybov. Dochádza k odstráneniu bolesti, jej zvýšeniu alebo zmene rozsahu pohybu a zvýraznia alebo utlmia sa ďalšie príznaky. Týmto sa umožní presná diagnostika problému.

Liečba podľa postupov Mc.Kenzie metódy spočíva vo vykonávaní odporúčaných polôh a opakovaných pohybov pacientom. Tie vykonáva pod dohľadom certifikovaného MDT terapeuta, ktorý ho počas terapie aktívne vedie a zároveň edukuje. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je pacientova spolupráca mimo návštev u MDT terapeuta, kedy vykonáva odporúčané polohy a opakované pohyby samostatne, a pravidelne viac krát za deň v domácom prostredí. Vďaka správnemu smeru pohybu si pacient dokáže pomôcť od akútnej bolesti.

Znalosť pacienta o liečbe, ktorej bol aktívnou súčasťou, a jeho edukácia k pochopeniu problému, mu umožní zbaviť sa obáv pred recidívou, prinesie pocit bezpečia a efektívnej kontroly nad svojim zdravotným stavom. Pacient je schopný mať zdravie vo vlastných rukách.

Kedy brať svoju bolesť vážne

pre koho je metóda určená

  • striedavé bolesti počas dňa, zmena intenzity v závislosti od záťaže a činnosti
  • miestna bolesť alebo bolesť šíriaca sa do priestoru
  • striedavé bolesti krčnej alebo driekovej chrbtici,
  • bolesti spojené s polohou tela a opakovanou činnosťou ako dlhé státie, chodenie, sedenie,
  • úľavu od bolesti cítite len v špecifických polohách (nap.: na boku s vankúšom medzi kolenami)

Najčastejšie príznaky

  • tŕpnutie a mravenčenie prstov na rukách a lebo nohách, pálivá bolesť na predlaktí alebo lýtkach
  • miestna tuhosť svalov v driekovej alebo krčnej chrbtici,
  • bolesti pri aktívnom pohybe (nap.: predklon)
  • bolesti šije idúce do predlaktí a rúk, bolesti driekovej chrbtice šíriace sa do zadku až lýtok

Najčastejšie činnosti pri ktorých sa prejavuje bolesť sú: zaväzovanie šnúrok od topánok, práca v záhrade, varenie, sed za PC.

Pomôcky k edukácií

Preventívne a korekčné

K cvičeniu nie sú potrebné žiadne pomôcky. Korekciu sedu a správne držanie polohy a pozície tela pomáha udržať McKenzie drieková alebo krčná opierka. Slúžia tiež k zabráneniu opakovaným recidívam a bolestiam chrbta.

Robin Mc. Kenzie poblikoval literatúru "Léčíme si záda sami", "Léčíme si bolesti krční páteře sami", "Léčíme si rameno sami", ktoré pomáhajú pochopiť pohybovú liečbu a edukovať pacienta správnym smerom. 

Certifikovaný terapeut

efektívna, rýchla, správna diagnostika a liečba ochorení chrbtice

Mc.Kenzie vytvoril komplexný vzdelávací systém MDT terapeutov, ktorý na dosiahnutie požadovanej certifikácie vyžaduje od terapeuta aktívne a kontinuálne vzdelávanie. Vysoko úspešný MDT komplexný prístup môže vykonávať len certifikovaný terapeut. 

Expertom a odborným garantom metódy Mc.Kenzie v našom centre je Mgr.Martina Nagyová. Je vyškolený a kvalifikovaný terapeut, ktorého nájdete v centrálnom zozname Mc.Kezie MDT terapeutov.