SM-Systém pre začiatočníkov aj pokročilých

 pre verejnosť

Aj napriek skúsenostiam s cvičením, začnite prosím skupinovým cvičením - SM Systém začiatočníci. Až keď sa preukáže správnosť techniky a kondície môžete pokračovať skupinovým cvičením - SM Systém pokročilí.

Pre SM Systém platí cvičenie s lanami v BAVLNENÝCH RUKAVICIACH. Hygiena je u nás na prvom mieste. Každý cvičí rád so suchou rúčkou od lanka. U nás sa pri cvičení SM Systému spotíte. Doplácate 1,50EUR.

SM-Systém je preventívne a liečebné cvičenie. Jednou z možností ako sa udržiavať v primeranej kondícii a zdraví po prekonanom ochorení chrbtice a platničiek. Tempo cvičenia je prispôsobené individuálnym potrebám cvičencov a prebieha pod neustálou kontrolu a korekciou lektora. Naučíte sa zostavu 12-tich základných cvikov odporúčanú MUDr. Smíškom (autor metódy SM Systém), ktorých náročnosť bude postupne rásť.

Začiatočníci sa učia správnu techniku cvikov základnej zostavy pri pomalej relaxačnej hudbe ktorá pomáha sústrediť sa. Pokročilí cvičia s hudbou v tempe základnú zostavu a pokračujú v náročnosti cvikov.

SM Systém vám pomôže:

  • počúvať varovné signály tela a predchádzať ochoreniu chrbtice a platničiek,
  • korigovať zlé držanie tela a upevňovať návyky správneho držania tela,
  • rýchlo a pohotovo reagovať na náhle zmeny vonkajšieho prostredia,
  • pevne, stabilne a koordinovane používať svoje telo a silovo rásť,
  • využívať SM-Systém ako aktívny strečing,
  • používať techniku SMS pri bežných denných činnostiach ale aj pri športe,
  • fixovať správnu techniku pre potreby cvičenia v domácom prostredí.