Skupinové cvičenia
 pre verejnosť

SM-Systém

SM-Systém je preventívnym cvičením a prvou možnosťou ako sa udržiavať v primeranej kondícii a primeranom zdraví po prekonanom ochorení chrbtice a platničiek. Tempo cvičenia je prispôsobené individuálnym potrebám cvičencov a prebieha pod neustálou kontrolu a korekciou lektora, pri hudbe. Naučíte sa zostavu 12-tich základných cvikov odporúčanú MUDr. Smíškom (autor metódy SM Systém), ktorých náročnosť budeme postupne zvyšovať. Precvičovanie SM Systém vám pomôže:

  • počúvať varovné signály tela a predchádzať ochoreniu chrbtice a platničiek
  • korigovať zlé držanie tela a upevňovať návyky správneho držania tela
  • rýchlo a pohotovo reagovať na náhle zmeny vonkajšieho prostredia
  • pevne, stabilne a koordinovane používať svoje telo a silovo rásť
  • využívať SM-Systém ako aktívny strečing
  • používať techniku SMS pri bežných denných činnostiach ale aj pri športe
  • fixovať správnu techniku pre potreby cvičenia v domácom prostredí