Náš team

spoznajte príbehy členov nášho teamu


Mgr. Martina Nagyová Cert.MDT

Hlavný fyzioterapeut, zakladateľ centra a odborný garant.

Eliška Grmanová

Dipl. fyzioterapeut, masér a výživový poradca.


Mgr.Martina Nagyová, Cert. MDT

Hlavný fyzioterapeut, zakladateľ centra a odborný garant.

Martina Nagyová - magister fyzioterapie, certifikovaný lektor SM-Systém, certifikovaný terapeut Mc-Kenzie
Martina Nagyová - magister fyzioterapie, certifikovaný lektor SM-Systém, certifikovaný terapeut Mc-Kenzie

Ako 15 ročnej mi diagnostikovali skoliózu. Cvičenia na rehabilitácii neprinášali úľavu od bolesti chrbta. Stav sa zhoršoval a prichádzali bolesti hlavy, ktoré sa podobali migréne. Čiastočne mi pomohlo plávanie a jazda na koni. V 18 rokoch sa pridalo vážne zranenie kolena, kde lekári konštatovali čiastočnú invaliditu. Myšlienka vzdať sa športov a zmeniť životný štýl ma prinútila uvažovať. 

Rozhodla som sa pomôcť si sama. Vyliečiť si skoliózu aj nefunkčnú nohu. Začala som študovať fyzioterapiu a zaoberať sa východnou medicínou.

Vďaka získaným informáciám som pochopila, prečo bola moja rehabilitácia neúspešná. Išlo o liečbu bez cieľa a konceptu. Diagnostika bola zlá a neúplná. Pohľad na ľudské telo bol ohraničený a skostnatený. Zistila som, čo treba zmeniť. Dôležité je porozumieť vzťahom v tele, pochopiť, čo s čím súvisí a ako sa na telo pozerať. Treba ho vnímať ako celok, komplex dejov, ktoré na seba nadväzujú a vzájomne spolu súvisia.

Po skončení štúdia fyzioterapie som sa pustila do SM Systému. Snažila som sa pochopiť spôsob uvažovania MUDr. Smíška, jeho západný pohľad na liečbu skoliózy a ochorenia platničiek. Bolesti chrbta, svalové horúčky a až týždenná pracovná neschopnosť mi pripomínajú, že bez správnej bolesti sa nevyliečite. Neskôr som sa začala venovať metóde McKenzie, mechanickej diagnostike a terapii. Dokáže veľmi rýchlo a presne diagnostikovať príčinu ťažkostí a uľaviť od akútnej bolesti. Pri správnej pohybovej liečbe sú výsledky okamžité. Je to spôsob liečby pri ktorej je operácia platničiek a chrbtice až na poslednom mieste. 

Vďaka východnej medicíne som pochopila, aké sú dôležité postoje človeka k sebe samému a okoliu. Na akých princípoch funguje organizmus, v ktorom tkvie celé univerzum. 

Je preto dôležité pochopiť, že pomôcť si vieme jedine sami. Hľadať informácie a vzdelávať sa. Mať pri sebe pomoc, ktorá vám ukáže cestu po ktorej treba kráčať. Rozumieť svojmu problému a poznať dôvod, prečo vznikol. Získané informácie sa snažím odovzdávať na individuálnych stretnutiach. Prispôsobujem ich zdravotnému stavu a potrebám klienta. Dbám na to, aby bolo všetko jasné a zrozumiteľné. 

Odbornosť:

 • magister fyzioterapie,
 • odborná spôsobilosť v diagnostike a liečbe funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému,
 • odborná spôsobilosť pre mobilizačné techniky,
 • certifikovaný lektor metódy MUDr. Smíška SM - Systém,
 • certifikovaný terapeut mechanickej diagnostiky a terapie podľa McKenzieho, (časť A - Drieková chrbtica, časť B - krčná a hrudná chrbtica, časť C - Drieková chrbtica a dolné končatiny, časť D - Krčná chrbtica a horná končatina, kurz E - horné a dolné končatiny pre pokročilých),
 • rozsiahle znalosti relaxačných a regeneračných techník (klasickej masáže, športovej masáže, reflexnej masáže, lymfodrenáže, mäkkých techník a plytkých väzivových techník) ukončene maturitnou skúškou,
 • diplomované znalosti postupov východnej medicíny ako Tuina, bankovanie a moxibúcia,
 • špecialista na predpôrodnú prípravu a popôrodnú starostlivosť
 • korekčný tréner,
 • licencovaný odborný zástupca a garant fyzioterapeutov vo Fymase,
 • člen komory fyzioterapeutov.


Eliška Grmanová

Diplomovaný fyzioterapeut, masér s maturitou a výživový poradca.

Eliška Grmanová - diplomovaný fyzioterapeut, masér (športový klasický, reflexný), špecializácia na liečbu pohybom
Eliška Grmanová - diplomovaný fyzioterapeut, masér (športový klasický, reflexný), špecializácia na liečbu pohybom

Moje prvé skúsenosti s fyzioterapiou boli už v útlom veku. V tedy som netušila, že aj ja budem raz fyzioterapeutkou.

Keď mala moja sestra 3 roky diagnostikovali jej juvenilnú reumatoidnú artritídu. Priebeh bol veľmi ťažký. Počas farmakologickej liečby mala predpísanú pravidelnú rehabilitáciu.

Rodičia robili maximum a ja som chcela tiež ale nevedela som ako. Nebolo to vždy ľahké. Snažili sa, aby cvičila pravidelne a poctivo. Na rehabilitácii sa učili ako doma cvičiť a ja som ich sledovala.  Cvičenia pomáhali a moja sestra sa mohla pohybovať bez bolesti a plaču.

Chcela som vedieť čo môžem spraviť ja. Ako by som jej mohla pomôcť v domácom prostredí.

Nastal čas, kedy som sa mala rozhodnúť čo chcem v budúcnosti robiť a vybrať si školu. Moja cesta k fyzioterapii začala výberom strednej školy - odbor masér. Pri vykonávaní praxe maséra som zistila, že priamy kontakt s pacientom počas liečby je jedným zo základných bodov úspešnej liečby. Nechcela som, aby boli pacienti odo  mňa úplne závislí. Úľava od akútnej bolesti bola len krátkodobá a masáže sa opakovane predpisovali.

Pochopila som, že aby sa moji pacienti cítili dlhodobo dobre, je dôležitá ich vlastná iniciatíva. 

Pokračovala som štúdiom fyzioterapie. Počas praxe som sa zamerala na menší počet cvikov. Sú efektívnejšie a pacient si ich vie ľahko zapamätať.  Na individuálnych terapiách chcem svoje nadobudnuté znalosti štúdiom odovzdávať svojim pacientom. Aby si dokázali pomôcť aj sami, cítili sa dobre a mali plnohodnotný život.

Ucelená starostlivosť o zdravé telo zahŕňa aj správne stravovanie. Rozhodla som sa rozšíriť svoje vzdelanie o štúdium nutričného terapeuta a tým maximalizovať pomoc pri rôznych zdravotných problémoch. 

Verím že, moje nadobudnuté teoretické a praktické znalosti budú prínosom. Vo svojom vzdelávaní pokračujem a ďakujem za možnosti ktoré mi Fymas dáva. Naučiť sa veľa nového, absolvovať kurzy, rozvíjať svoju prax a stretnúť skvelých ľudí. 

Odbornosť

 • diplomovaný fyzioterapeut,
 • špecializuje sa na liečbu pohybom, patológiu svalových zreťazení, dysbalanciu hlbokého stabilizačného systému chrbtice a poruchu posturálnej stabilizácie a centrácie kĺbov, 
 • korekčný tréner, 
 • rozsiahle znalosti relaxačných a regeneračných techník (klasickej masáže, športovej masáže, reflexnej masáže, lymfodrenáže, mäkkých techník a plytkých väzivových techník) ukončene maturitnou skúškou,
 • nutričný poradca,
 • certifikovaný terapeut metódy MUDr. Smíška SM - Systém I. - IV,
 • McKenzie, absolvent časti A - Drieková chrbtica pokračuje kontinuálny vzdelávaním.