Náš team

spoznajte príbehy členov nášho teamu 


Mgr.Martina Nagyová

zakladateľ centra, odborný garant

Bc.Paulína Drinková

fyzioterapeut


Mgr.Martina Nagyová MDT

Zakladateľ centra a jeho odborný garant

Martina Nagyová
Martina Nagyová

Ako 15 ročnej mi diagnostikovali skoliózu. Cvičenia na rehabilitácii neprinášali úľavu od bolesti chrbta. Stav sa zhoršoval a prichádzali bolesti hlavy, ktoré sa podobali migréne. Čiastočne mi pomohlo plávanie a jazda na koni. V 18 rokoch sa pridalo vážne zranenie kolena, kde lekári konštatovali čiastočnú invaliditu. Myšlienka vzdať sa športov a zmeniť životný štýl ma prinútila uvažovať. 

Rozhodla som sa pomôcť si sama. Vyliečiť si skoliózu aj nefunkčnú nohu. Začala som študovať fyzioterapiu a zaoberať sa východnou medicínou.

Vďaka získaným informáciám som pochopila, prečo bola moja rehabilitácia neúspešná. Išlo o liečbu bez cieľa a konceptu. Diagnostika bola zlá a neskorá. Pohľad na ľudské telo bol ohraničený a skostnatený. Zistila som, čo treba zmeniť. Dôležité je porozumieť vzťahom v tele, pochopiť, čo s čím súvisí a ako sa na telo pozerať. Treba ho vnímať ako celok, komplex dejov, ktoré na seba nadväzujú a vzájomne spolu súvisia.

Po skončení štúdia fyzioterapie som sa pustila do SM Systému. Snažila som sa pochopiť spôsob uvažovania MUDr. Smíška, jeho západný pohľad na liečbu skoliózy a ochorenia platničiek. Bolesti chrbta, svalové horúčky a až týždenná PN mi pripomínajú, že bez správnej bolesti sa nevyliečite. Neskôr som sa začala venovať metóde McKenzie. Tá dokáže veľmi rýchlo a presne diagnostikovať príčinu ťažkostí a uľaviť od akútnej bolesti. 

Vďaka východnej medicíne som pochopila, aké sú dôležité postoje človeka k sebe samému a okoliu. Na akých princípoch funguje organizmus, v ktorom tkvie celé univerzum. 

Je preto dôležité pochopiť, že pomôcť si vieme jedine sami. Hľadať informácie a vzdelávať sa. Mať pri sebe pomoc, ktorá vám ukáže cestu po ktorej treba kráčať. Rozumieť svojmu problému a poznať dôvod, prečo vznikol. Získané informácie sa snažím odovzdávať na individuálnych stretnutiach. Prispôsobujem ich zdravotnému stavu a potrebám klienta. Dbám na to, aby bolo všetko jasné a zrozumiteľné. 


Bc.Paulína Drinková

Fyzioterapeutka

Paulína Drinková
Paulína Drinková

K fyzioterapii ma priviedol môj záujem o ľudské telo. Čím viac informácií som získavala, tým viac som ich chcela získať. 

Už od detstva ma fascinovalo, aký komplikovaný a dokonalý organizmus ľudské telo predstavuje. Ako má každá neviditeľná bunka svoj význam a funkciu. 

Mojím životom ma tiež sprevádza šport, ktorý je mojou vášňou od útleho detstva. V súčasnosti sa už päť rokov venujem power-jóge, ktorá do môjho života priniesla pochopenie dôležitosti psychickej stránky zdravia. Zistila som, že heslo ,,Keď rozhýbeš telo, začneš liečiť svoju dušu," je skutočne dobrou radou do života.

Fyzioterapiu som vyštudovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde v súčasnosti pokračujem v magisterskom štúdiu. Počas neho som sa stretávala s rôznymi postupmi fyzioterapeutov, ktoré neboli vždy v súlade s mojím názorom. Uvedomila som si, že to chcem robiť inak. Do Fymasu ma priviedla náhoda, a... 

...od prvého rozhovoru s Martinou Nagyovou som vedela, že pracovať pre Fymas bude správnym rozhodnutím. Veľmi ma zaujala vízia, rôznorodosť a individuálny prístup ku klientom.

Mojou víziou je práve individuálny prístup ku každému klientovi. Tak, ako je každý človek jedinečný, aj jeho telo si vyžaduje jedinečný prístup terapie. Mojím cieľom je edukovať klientov o prevencii, ako predísť problémom vzhľadom na ich športové či pracovné zaťaženie.