Rezervácia

pohodlne online, s možnosťou platby kartou

Individuálna liečba

Rezervovať na individuálnu liečbu sa môžete pohodlne online, prostredníctvom klientského portálu.

Emailom obdržíte potvrdenie rezervácie. Termín stretnutia vám následne pripomenieme emailom a SMS. Získate tiež prístup do klientského portálu s prehľadom vašich termínov a popisu odporúčaných cvikov.

Platbu možno uskutočniť kartou priamo na mieste.

Skupinové cvičenia, kurzy a prednášky

Rezervovať na skupinové cvičenia, kurz, prednášku, sa môžete pohodlne online, prostredníctvom registračného systému. 

Emailom obdržíte potvrdenie rezervácie. Termín cvičenia vám následne pripomenieme emailom. Získate tiež prístup do klientského portálu s prehľadom termínov a možnosťou ich zmeny resp. zrušenia.

Platbu možno uskutočniť len online.