Rezervácia

pohodlne online, s možnosťou platby kartou

Individuálna liečba

Rezervovať na individuálnu liečbu sa môžete pohodlne online, prostredníctvom klientského portálu.

Emailom obdržíte potvrdenie rezervácie. Termín stretnutia vám následne pripomenieme emailom a SMS. Získate tiež prístup do klientského portálu s prehľadom vašich termínov a popisu odporúčaných cvikov.

Platbu možno uskutočniť kartou priamo na mieste.

Skupinové cvičenia, kurzy a prednášky

Rezervovať na skupinové cvičenia, kurz, prednášku, sa môžete pohodlne online, prostredníctvom registračného systému. 

Emailom obdržíte potvrdenie rezervácie. Termín cvičenia vám následne pripomenieme emailom. Získate tiež prístup do klientského portálu s prehľadom termínov a možnosťou ich zmeny resp. zrušenia.

Platbu možno uskutočniť len online. 

Prosím, myslite na to, že bezplatné zrušenie termínov pre skupinové cvičenia aj individuálnu liečbu je pri dodržaní pravidla včasného odhlásenia do 24 h.


Rozvrh skupinových cvičení