Fyzioterapia inak
ideme svojou misiou a napĺňame našu víziu 

Misia

 • Spájame postupy západnej a východnej medicíny
 • Liečime príčinu ochorenia, nie jeho symptómy
 • Pristupujeme k pacientovi komplexne
 • Preferujeme prístup rodinného lekára
 • Vykonávame vzdelávaciu činnosť pre odbornú a laickú verejnosť

Vízia

Naši pacienti

 • Liečime svojich pacientov rýchlo a efektívne
 • Podporujeme ich nezávislosť a samoliečbu

Naši partneri

 • Zvyšujeme dôveryhodnosť fyzioterapie
 • Aktívne spolupracujeme s lekármi

Spoločnosť

 • Zvyšujeme povedomie o fyzioterapii
 • Vykonávame činnosť vzdelávacieho centra