Fyzioterapia inak

ideme svojou misiou a napĺňame našu víziu 

Misia

 • spájame postupy západnej a východnej medicíny,
 • liečime príčinu ochorenia, nie jeho symptómy,
 • pristupujeme k pacientovi komplexne,
 • preferujeme prístup rodinného lekára,
 • vykonávame vzdelávaciu činnosť pre odbornú a laickú verejnosť.

Vízia

Naši pacienti

 • pacientov liečime rýchlo a efektívne,
 • podporujeme ich nezávislosť a samoliečbu.

Naši partneri

 • zvyšujeme dôveryhodnosť fyzioterapie,
 • aktívne spolupracujeme s lekármi.

Spoločnosť

 • zvyšujeme povedomie o fyzioterapii,
 • vykonávame činnosť vzdelávacieho centra.