Taping a kinesiotaping

pasívna fixácia a mobilizácia kĺbov 


Čo je taping a kinesiotaping

a ako funguje

Taping a kinesiotaping - korekcia chybného držania tela, tejpovanie chrbta a lopatiek proti bolesti
Taping a kinesiotaping - korekcia chybného držania tela, tejpovanie chrbta a lopatiek proti bolesti

Kinesiotaping je bavlnená elastická páska rôznej farby, ktorá sa aplikuje na telo. Drží vďaka živicovému lepu, ktorý je na páske uložený vo vlnkách. Elastická páska sa naťahuje podľa potreby. Podľa toho koľko sa páska natiahne a nalepí na sval v správnej polohe, sval uvoľní (relaxuje a regeneruje) alebo nabudí (podporí činnosť svalu). Rovnako to platí aj pre kĺby, ktoré chceme liečiť v správnej polohe. Nalepený kinesiotaping kĺby uvoľňuje (mobilizuje) alebo stabilizuje ("spevňuje" - vytvára pasívnu oporu) v správnom postavení. Okrem spomínaných priaznivých účinkov ma kinesioteping veľmi dobré výsledky pri odstraňovaní opuchov a krvných podliatin (hematómov).

Nalepená elastická páska kinesiotaping priamo ovplyvňuje kožu, podkožie, svaly a kĺby cez nervové zakončenia končiace v týchto tkanivách. Dráždením nervových zakončení a nalepenou páskou s rôznym natiahnutím meníme vnímanie tela. Takto ovplyvnený nervový systém začne vykazovať zmeny, ktoré chceme docieliť nalepenou páskou. Nalepená elastická páska kinesiotaping je vlastne podnet z vonkajšieho prostredia. Takto dráždená štruktúra (koža, podkožie, sval, kĺb) mení vnímanie a odpovedá na podráždenie podnetom, ktorý sme vyvolali. Očakávame odpoveď je relaxácia a regenerácia, zvýšená činnosť svalu, uvoľnenie kĺbov, spevnenie kĺbov a odstránenie opuchov. Vo fyzioterapii tomu hovoríme  zvýšenie exteroceptívneho a proprioceptívneho vnímania najrôznejších častí ľudského organizmu. 

Rozdiel medzi tapingom a kinesiotapingom, tejpovanie chrbta, ramena, kolena, chodidla, nohy, karpálneho tunela
Rozdiel medzi tapingom a kinesiotapingom, tejpovanie chrbta, ramena, kolena, chodidla, nohy, karpálneho tunela

Rozdiel v tapingu a kinesiotapingu je veľký. Tradičný taping je biela, pevná a nepružná páska určená hlavne na fixáciu a pevnú oporu kĺbov. Vo Fymase tento typ tapingu používame len v kombinácií s kinesiotapingom.

Na trhu existuje množstvo firiem, ktoré ponúkajú kinesiotaping. Vo Fymase používame originálny kinesiotaping od zakladatrľa a priekopníka v kinesiotapingu Dr. Kenza Kase. Metóda kinesiotepovania má pôvod v Japonsku od r. 1979. Nájdete ho aj v našom eshope.

Taping a kinesiotaping v športe

ako stabilizácia a prevencia

Taping a kinesiotaping ramena a chrbta, regenerácia kĺbov, svalov a väziva, tejpovanie pre športovcov, stabilizácia kĺbov
Taping a kinesiotaping ramena a chrbta, regenerácia kĺbov, svalov a väziva, tejpovanie pre športovcov, stabilizácia kĺbov

Metódu tapingu a kinesiotapingu využívajú profesionálny ale aj rekreačný športovci. Urýchľuje regeneráciu unavených a preťažených svalov, kĺbov a väzív. Predchádza vzniku svalových dysbalancií a ochoreniu úponov šliach (entezopatii). Významný vplyv ma počas hlavného tréningového obdobia u športovcov po prekonanom zranení. Pomáha stabilizovať kĺb a odľahčovať záťaž vyvíjanú na pohybový aparát. Zlepšuje športový výkon a je tolerovaným dopingom.

Terapeutický kinesiotaping 

ako stabilizácia a opora

Terapeutický kinesiotaping - stabilizácia lopatiek a chrbta, tejpovanie proti bolesti chrbta, zmierňovanie bolesti
Terapeutický kinesiotaping - stabilizácia lopatiek a chrbta, tejpovanie proti bolesti chrbta, zmierňovanie bolesti

V terapeutickej oblasti sa kinesiotaping využíva pri zmierňovaní bolesti, redukcii zápalu, relaxácii svalov a šliach, podporuje svaly pri pohybe. Je súčasťou dlhodobej prevencie a liečby akútnych a chronických ochorení pohybového aparátu.  Kinesiotaping je vyhľadávanou korekčnou pomôckou chybného držania tela a ďalších kĺbov (pasívna opora pohybových segmentov). Pomáha zlepšovať vnímanie polohy tela v priestore. Uľahčuje vstrebávanie opuchu a krvných výronov poúrazových a pooperačných stavov. Významný vplyv má na liečbu veľkých a malých jaziev. Využitie našiel tiež v pediatrii pri liečbe funkčných deformít nohy a skoliozach. Veľmi dobré výsledky sa preukázali pri ošetrení popôrodnej jazvy po sekcii.

Využitie kinesiotapingu a jeho účinky

alebo kedy ho použiť a aký má účinok 

Najčastejšie použitie tapingu

Použitie tapingu: bolesť chrbta, svalov a šliach, taping kolena, chodidla, ramena, zápestia, lopatiek, členka
Použitie tapingu: bolesť chrbta, svalov a šliach, taping kolena, chodidla, ramena, zápestia, lopatiek, členka
 • bolesti šliach a svalov
 • nestabilita kĺbov
 • bolesti chrbtice
 • tenisový lakeť
 • bolesti a úrazy kĺbov, svalov a šliach
 • regulácia lymfatického systému
 • syndróm karpálneho tunela
 • chybné držanie tela
 • plochá noha a halux valgus
 • whiplash syndrom
 • podvrtnutia, pomliaždeniny a nestabilita kĺbov

Hlavné účinky tapingu 

Účinky tapingu, proti chronickej a akútnej bolesti, podpora svalov v pohybe, obnova toku krvi a lymfy
Účinky tapingu, proti chronickej a akútnej bolesti, podpora svalov v pohybe, obnova toku krvi a lymfy
 • podporuje svaly v pohybe
 • zmierňuje chronické či akútne bolesti
 • uvoľňuje nahromadenú lymfatickú tekutinu
 • koriguje osové postavenie kĺbov
 • napomáha pri uvádzaní svalu alebo kĺbu do správnej polohy pre rehabilitáciu
 • pomáha slabým svalom tým, že ich uvádza do normálnej polohy
 • obnovuje tok krvi a lymfy