Hernia disku (poškodenia platničiek krčnej chrbtice): Typy, príznaky, liečenie.

22.10.2023

Hernia disku (vysunutie/posunutie medzistavcovej platničky) je bolestivé ochorenie krčnej chrbtice. Existuje niekoľko druhov/štádií vysunutia medzistavcovej platničky. Každé štádium je liečiteľné, len treba vedieť ako.


Hernia disku HD (vysunutie/posunutie medzistavcovej platničky) všeobecne

Herniu disku (vysunutie/posunutie medzistavcovej platničky) označujeme za stav, keď príde k anatomickej odchýlke pozície platničky alebo jej časti mimo svojho normálneho umiestnenia. Zasahuje mimo okraj tela stavca. Na chrbtici sa platnička môže posunúť akýmkoľvek smerom:

 • dopredu, 
 • dozadu, 
 • do strán,
 • kombinovane predo-bočne a zado-bočne. 

Všetko záleží od typu záťaže a dĺžky pôsobenia záťaže. Nadmerná  jednorázová záťaž (okopávanie záhrady) alebo dlhodobo trvajúce preťaženie (zlý sed počas 8 h pracovnej doby) vytvára tuhosť, preťaženie a následne obmedzenie pohybu, a teda blokádu na chrbtici. Ak stav pretrváva, blokáda sa zhoršuje a obmedzuje platničku v jej prirodzenej funkcii.


Vysunutá/posunutá platnička a chrbtica

V krčnej chrbtici  (crvikálna chrbtica C) sa najčastejšie objavuje v priestoroch medzi stavcami C4-C5, C5-C6 a C6-C7. Najväčší výskytu hernie disku (vysunutie/posunutie medzistavcovej platničky) v oblasť driekovej chrbtice (lumbálnej chrbtice L) sa považuje v priestoroch medzi stavcami L4-L5 a L5-S1. V podstate ide o prechodové zóny medzi jednotlivými časťami chrbtice. Prechod medzi krčnou a hrudnou chrbticou, medzi driekovou a krížovou časťou chrbtice. Tieto zóny sú najčastejšie vystavené nadmernej - mechanickej (pohybovej) záťaži. Pohyby mimo správneho ťažiska tela (zlé držanie tela) alebo dlhodobé statické (dlhotrvajúce)  zotrvávanie v zlej polohe.


Medzistavcová platnička

Je to pružná chrupavka medzi stavcami. Umožňuje pohyb na každom stavci chrbtice. Plní tlmiacu funkciu pri nárazoch dvoch stavcov nad sebou po celej dĺžke chrbtice. Bráni poškodeniu mozgu pri chôdzi, behu a skokoch. Počas športu sa zapája každá časť chrbtice a všetky medzistavcové platničky. Ak určitý úsek chrbtice dlhodobo - príliš zaťažujeme, väzivová chrupavka (medzistavcová platnička) postupne degeneruje, rozpadá sa a vytláča do okolia. Môže tlačiť na miechu a jej nervy. Z útlaku miechy a nervov, ktoré vychádzajú pozdĺž chrbtice vznikajú ochorenia a bolestivé symptómy.


Rizikové faktory spôsobujúce vysunutie/posunutie medzistavcovej platničky

Zlé držanie tela, platničku ohrozujú nesprávne pohybové stereotypy, nedostatok pohybu, zdvíhanie ťažkých bremien
Zlé držanie tela, platničku ohrozujú nesprávne pohybové stereotypy, nedostatok pohybu, zdvíhanie ťažkých bremien

Platničku ohrozujú nesprávne pohybové stereotypy, chybné držanie tela, nedostatok pohybu, zdvíhanie ťažkých bremien a vynútená pozícia tela pri práci. Nevhodné je dlhé sedenie (>2h), otáčanie sa len do jednej strany, monitor v zlej výške s preferenciou pohľadu do jednej strany, časté predklony so zdvíhaním bremena spolu s rotáciou len do jednej strany, vystavovanie sa stálym vibráciám, vykonávanie nesprávnej záťaže pri športe a vo fitku, nárazy pri behaní, fajčenie, nadváha, psychosomatické faktory, depresia a post-traumatický stresový syndróm. 


Typy posunutia/vysunutia medzistavcovej platničky

Poškodenia medzistavcovej platničky, Protrúzia disku, Extrúzia disku, Sekvestrácia disku, Bulging disku, Hernia disku
Poškodenia medzistavcovej platničky, Protrúzia disku, Extrúzia disku, Sekvestrácia disku, Bulging disku, Hernia disku

Podľa miesta vysunutia a podľa veľkosti vysunutia definujeme jednotlivé poškodenia platničky. Čím je záťaž väčšia alebo trvácnejšia, tým aj poškodenie môže byť horšie.


Bulging disku

Bulging disku - vyklenutie disku alebo aj bulging, je vyklenutie platničky do 3 milimetrov cez okraj tela stavca
Bulging disku - vyklenutie disku alebo aj bulging, je vyklenutie platničky do 3 milimetrov cez okraj tela stavca

Vyklenutie disku alebo aj bulging, je vyklenutie platničky do 3 milimetrov cez okraj tela stavca. Zároveň sa v mieste znižuje výška platničky iba v jednom mieste. Anulus fibrosus (obal medzistavcovej platničky) nie je porušený. Toto štádium preto ešte neoznačujeme ako herniu disku (vysunutie platničky). Väčšinou ešte nevytvára útlak nervových štruktúr. Stav môže ale aj nemusí spôsobovať bolestivé prejavy. Stav je typický vo vysokom veku ako opotrebovanie chrbtice časom. V mladšom veku, do 50r. stavu treba venovať pozornosť .


Protrúzia disku

Protrúzia disku - dochádza k rozvlákneniu štruktúry obalu platničky, viac vyklenutá a môže spôsobovať útlak nervových koreňov
Protrúzia disku - dochádza k rozvlákneniu štruktúry obalu platničky, viac vyklenutá a môže spôsobovať útlak nervových koreňov

Pri tejto forme už dochádza k rozvlákneniu štruktúry obalu medzistavcovej platničky (anulus fibrosus). Platnička je viac vyklenutá a môže spôsobovať útlak nervových koreňov. Vonkajšie lamely (obaly) platničky  sú zatiaľ stále zachované. Jadro platničky tak stále zostáva vo vnútri platničky. Okraje platničky sú stále hladké. Obal nie je roztrhnutý, ale vyklenutie je viac ako 3 milimetrov.


Extrúzia disku

Extrúzia disku - ide o natrhnutie lamiel prstenca (obalu) platničky a hovoríme o prolapse alebo herniácii disku
Extrúzia disku - ide o natrhnutie lamiel prstenca (obalu) platničky a hovoríme o prolapse alebo herniácii disku

V tomto prípade ide už o natrhnutie lamiel prstenca (obalu) medzistavcovej platničky a hovoríme o prolapse alebo herniácii disku. Jadro platničky tak má možnosť cez trhlinu preniknúť mimo priestor platničky do miechy alebo k nervovým koreňom. Záleží od smeru kde sa platnička posunula (dopredu, dozadu, do strany alebo zado-bočne. Na jednej medzistavcovej platničke, je len jeden smer vysunutia. Neznamená to však, že platnička nad alebo pod medzistavcovou platničkou, ktorá je vysunutá sa nemôže vysunúť opačným alebo iným smerom. 

Túto formu delíme podľa úrovne vysklenutia jadra medzistavcovej platničky na:

Subligamentóznu extrúziu - časť disku je dislokovaná (vysunutá) mimo medzistavcovú platničku

 • nepresahuje ešte väz - lig. longitudinale posterior (väzivo pozdĺž chrbtice),

 • iba ho nadvihne a medzistavcová platnička sa vyklenie,

 • väčšina veľkých herniácií disku (vysunutých platničiek) je práve tento typ poškodenia.


Extrúzia so sekvesterom - je stav, keď dochádza k ruptúre (roztrhnutiu) väzu (lig. longitudiále posterior)

Hlavným problémom sa stáva útlak nervov v oblasti chrbticového kanála. Tento útlak prináša neurologické ťažkosti typické pre daný segment, v ktorom došlo k posunutiu/vysunutiu medzistavcovej platničky.


Príznaky hernie disku medzistavcovej platničky krčnej chrbtice

 • náhla bolesť, ktorá má zväčša vysokú intenzitu (ostrá, tupá, pichavá, pálivá alebo ťahavá),

 • bolesti je ohraničená alebo sa šíri do priestoru,

 • jeden smer pohybu bolesť zhoršuje a opačný prináša úľavu, (napr. problémy súvisiace s jednou aktivitou bolesti zhoršujú, ak ju nevykonávate, bolesti nevnímate),

 • zmena polohy tela bolesti zhoršuje alebo odstraňuje,

 • kýchanie, kašeľ a tlak na stolicu bolesť zhoršuje,

 • pre krčnú chrbticu je typický spazmus  horných trapézov,

 • prítomné môže, no nemusí byť postupné tuhnutie svalov šije,

 • mravčenie na rôznych častí ruky, až k prstom alebo pocit chladu na predlaktí,

 • porucha citlivosti až strata citlivosti na koži alebo len v prstoch na ruke (postihnuté nie sú všetky prsty naraz, ale len niektoré), 

 • porucha pohyblivosti, najčastejšie otáčanie do strán a úklony, 

 • bolesti po záťaži a na konci dňa,

 • kondíciu zhoršuje dlhé sedenie za PC,

 • ranná tuhosť svalov krku, 

 • bolesti pri vstávane zo sedu do stoja,

 • nočné bolesti - počas zmeny polohy v posteli, ako otáčanie prichádzajú bolesti,


Podľa miesta vysunutia medzistavcovej platničky na krčnej chrbtici je bolesť vyžarujúca do hornej končatiny, hrudníka, hlavy a záhlavia. 


Liečba je prísne individuálna

Podlieha prísnej diagnostike a pohybovej terapii. Vo Fymase ochorenia platničiek diagnostikujeme a liečime podla McKenzie metódy, Mechanickej Diagnostiky a Terapie. Metóda sa vyznačuje presnosťou v liečbe. Hľadá sa len JEDEN pohyb alebo poloha, ktorý blokádu/posunutú/vysunutú medzistavcovú platničku vráti na pôvodné miesto šetrným a jemným spôsobom. Ide o veľmi cielený a presný pohyb/polohu, ktorý  postupne vráti plnú hybnosť . Čím viac tento pohyb alebo polohu opakujete, tým sa cítite lepšie. Naťahovanie skrátených svalov, posilňovanie oslabených svalov nie je vždy správne. Teória CORE je neúčinná ak v hĺbke máte blokádu/posunutú/vysunutú medzistavcovú platničku. Svaly preťažíte, plnú ohybnosť nedosiahnete a problém v hĺbke pretrváva. Je otázkou času kedy sa znova prejaví.


Prevencia poškodenia medzistavcovej platničky krčnej chrbtice

Ak si nie ste istý svojou kondíciou kontaktujte svojho fyzioterapeuta. Vždy je lepšia prevencia ako trpieť bolesťami, ktoré chcú čas, vaše financie a hlavne poriadnu dávku trpezlivosti. Herniu disku (vysunutie/posunutie medzistavcovej platničky) za dva dni nevyliečite. Ani vykĺbený členkový kĺb po náprave nie je plne funkčný a bez bolesti. Lieky, ani obstreky, a ani infúzie vám stav naspäť nevrátia. Bolesť síce poľaví, ale zase sa stav vráti. Vysunutú platničku vám naspäť nevráti ani elektroliečba. Tá ošetruje okolité mäkké tkanivo (svaly a šľachy) ale platnička vonku zostáva. Naspäť ju môžete vrátiť len pohybom alebo polohou (mechanicky). Teda presným opakom ako ste si stav spôsobili. Zlým opakovaným pohybom alebo dlhodobo zle vykonávanou polohou ste si ju vysunuli. Pasívna liečba na aktívne spôsobený problém? Musíte sa zapojiť. Pre úplné vyliečenie a stabilizovanie zdravotného stavu je potrebné nájsť taký pohyb, ktorý vás bude liečiť a dlhodobo udržiavať v plnom zdraví. Dôležitá je včasnosť, plánovanie a postup v správnom ordinovaní všetkých liečebných postupov. Sú prípady, kedy je potrebné sa najprv upokojiť, uvoľniť, odpočinúť si, a až potom sa pustiť do aktívnej pohybovej liečby.


Hernia disku a šport

Vysunutá platnička neznamená koniec športu.  Všetko záleží od úrovne poškodenia medzistavcovej platničky. Od kondície tkaniva v mieste poškodenia medzistavcovej platničky. Od odpovede tela na vašu pohybovú alebo polohovú liečbu. Nástup rekreačnej alebo profesionálnej športovej činnosti musí byť pomalý a postupný. Telo je opäť potreba pripraviť, natrénovať, a otužiť pre typ športovej aktivity, ktorej sa plánujete venovať. Je potreba o tejto skutočnosti informovať fyzioterapeuta hneď na začiatku, aby vás a vaše telo mohol pripravovať priebežne a plynule. Každý šport je charakteristický svojimi pohybmi, ktoré musia byť jednotlivo zvládnuté, ešte pred tým, než sa pustíte do samotného výkonu. Bod zlomu je v okamihu, keď z liečby chcete prejsť na samotný šport, na plný výkon. Ak je vo vašej liečbe skok - liečba bez predošlej prípravy na pohyb, vaše telo to nezvládne. Opäť spadnete nazad, bolesti sa vrátia, a vy musíte s liečbou začať odznova. Chodte z kratšej cesty. Predvídajte. Je to priama výmena, koľko dopredu natrénujete v liečbe, o toľko vám telo dovolí užiť si váš obľúbený šport. Jedinou nevýhodou po vyliečení Hernie Disku je, že pohyb alebo poloha, ktorá vás vyliečila je vaša preferenčná, a je potreba ju preventívne vykonávať nepretržite podľa režimu a predpisu. Dôležité je manažovať sa a nespadnúť znova do stereotypu, ktorý spôsobil vaše poškodenie medzistvcovej platničky. 

Držíme Vám palce na vašej ceste. Fymas je tu pre Vás.


Mgr.Martina Nagyová, Cert.MDT
Mgr.Martina Nagyová, Cert.MDT

Autor: Mgr.Martina Nagyová, Cert.MDT - Hlavný fyzioterapeut, zakladateľ centra a odborný garant. V liečbe sa spolieha na presnú diagnostiku. Pohybovou liečbou posúva pacientov mimo komfortnú zónu. Počas liečby sa snaží o zmenu postojov pacienta k sebe samému. Pomáha pacientom vzdať sa všetkého, čo ich problém spôsobuje. Len tak môže byť výsledok liečby dlhodobo a stabilne udržaný. Smeruje ich na cestu seba-rozvoja a seba-disciplíny. Na problém sa pozerá vždy celkovo. 


Často kladené otázky o poškodených platničkách

 1. Čo môže tlačiť na miechu?  Na miechu môže tlačiť výrastok s kosti tela stavca, vysunutá platnička, novotvar (malígny alebo benígny nádor). 
 2. Čo je to lumbalgia, cervikalgie? Lumbalgia je bolesť driekovej chrbtice. Cervikalgia je bolesť krčnej chrbtice.  Varovný signál kedy je chrbtica v zlej kondícii.
 3. Čo je to dickopatia?  Degeneratívne ochorenie medzistavcových platničiek. Medzistavcové platničky menia svoj tvar.
 4. Kedy operovať herniu disku? V prípade, že je odpoveď na liečbu pohybom alebo polohou zvyšovanie bolesti počas vykonávania polohy alebo pohybu. A po dokončení pohybu alebo polohy je stav trvalo a nemenne zhoršený a každým ďalším opakovaním liečby je stav neustále zhoršujúci sa. Dochádza k úplnému obmedzeniu pohybu. Úľavu od bolesti neprinášajú lieky a ani na infúzie.