Význam fyzioterapie v zdraví a chorobe

18.03.2021

Povedomie o úlohách fyzioterapie sa za posledné roky významne rozšírilo. Voľba navštíviť fyzioterapeuta namiesto domácej samoliečby sa stáva prirodzenosťou a v súčasnej dobe aj nevyhnutnosťou. Liečba bolesti sa tak skracuje na minimum, čo umožňuje žiť kvalitnejší a spokojnejší život.

Najčastejšou príčinou návštevy fyzioterapeuta je bolesť. Pocit, ktorý je varovným signálom nášho tela. Zväčša nás upozorňuje na problém, ktorý treba riešiť a nie ignorovať. Fyzioterapeuti vo Fymase sa snažia pomôcť, zbaviť vás bolesti a nájsť pravú príčinu problému. K fyzioterapeutovi by ste mali však prichádzať s vedomím, že sa chcete vy sami na liečbe podieľať. Jedna zo základných chýb, ktorej by ste sa mali vyvarovať je delegovanie problému na fyzioterapeuta. Aby ste sa zbavili vášho problému musí sa jeho riešenie stať jednou z vašich priorít. To znamená, že budete dodržiavať odporúčania fyzioterapeuta i mimo ambulancie. 

Fyzioterapeuti vo Fymase vás podporia, podržia ak sa vzdávate a ukážu vám cestu, no kráčať po nej už musíte osamote.

Fyzioterapia vo Fymase - skupinová fotografia
Fyzioterapia vo Fymase - skupinová fotografia

Prečo navštíviť fyzioterapeuta aj keď ma nič nebolí?

Fyzioterapia má omnoho rozsiahlejšie možnosti využitia ako len pre liečbu bolesti. Je to vedná disciplína ktorá sa zaoberá liečbou každého systému v našom tele. Dýchací systém respiračná fyzioterapia, fyzioterapia pri srdcovo-cievnych ochorenia, rehabilitácia po mozgovej príhode, stavy po operáciách, úrazoch a autonehodách. Toto je len malé zhrnutie toho kde všade ju môžete nájsť. Doménou však stále ostáva pohybový systém. Kosti, svaly a ich funkčné a štrukturálne problémy. Nepríjemný pocit pnutia, tuhosti, strata citlivosti, točenie hlavy aj s týmito problémami vám vie fyzioterapeut pomôcť. Rozsiahlou oblasťou je prevencia. Pretože najlepším riešením problému je predísť jeho vzniku. Oblasť prevencie sa sústreďuje na edukáciu o správnom držaní tela, ergonómiu pracovného prostredia, vedomú relaxáciu, fyzickú a psychickú pohodu. Existujú špecifické prípady ako sú príprava na tehotenstvo, tehotenstvo, stav po pôrode, profesionálny a rekreačný šport alebo obdobie rýchleho rastu v puberte a mnohé iné, kedy je spolupráca s fyzioterapeutom v rámci prevencie nesmierne cenná.

Fyzioterapia vo Fymase - cvičenie dospelých s deťmi, osobný a rodinný fyzioterapeut
Fyzioterapia vo Fymase - cvičenie dospelých s deťmi, osobný a rodinný fyzioterapeut

Výhodou nájdenia si osobného či rodinného fyzioterapeuta je fakt, že vás bude sprevádzať vašim životom. Poradí vám v otázkach zdravia a vo výbere športových aktivít. Pomáha vám predchádzať problémom a ak vzniknú, efektívne a rýchlo ich riešiť. Pri dlhodobej spolupráci s fyzioterapeutom sa vo Fymase vedie osobná dokumentácia keď zaznamenávame všetko s čím ste k nám prišli. Vďaka tomu vieme rýchlo nájsť problém a odstrániť ho. Pretože Vás poznáme a sme vašim rodinným a osobným fyzioterapeutom, vieme predikovať a upozorniť na zmenu stavu dopredu a udržiavať vás v dlhodobom zdraví. Ak sa u nás vo Fymase liečia aj vaše deti a zvyšok rodiny, dokážeme lepšie pochopiť rodinnú klímu a genetickú predispozíciu.