Uzáver tepny krčnej chrbtice II.

16.11.2021

Ako rozlíšiť uzáver vertebrálnej tepny a mechanicky poškodenú krčnú chrbticu ?

Krčná chrbtica, nebezpečenstvo hrubého naprávania, poruchy stavcov a kĺbov, manipulácia stavcov
Krčná chrbtica, nebezpečenstvo hrubého naprávania, poruchy stavcov a kĺbov, manipulácia stavcov

Na tento účel slúžia špeciálne vyšetrenia spočívajúce zo subjektívneho hodnotenia stavu pacienta, objektívneho hodnotenia a špeciálnych testov. Za najefektívnejšiu liečbu a diagnostiku sa považuje mechanická diagnostika a liečba podľa doktora Mc. Kenzieho. Jedným z testov je testovanie polohy do rotácie vpravo a vľavo, záklonu a rotácie vpravo a vľavo v kombinácii so záklonom hlavy. Testovanie prebieha buď v sede, v ľahu na bruchu či na chrbte. Pokiaľ sa u pacienta počas testovania objavia príznaky 5D (popísané v prvej časti článku), je podozrenie na uzáver alebo zúženie krčných tepien. Pacient sa odosiela na špecializované vyšetrenia. Pokiaľ sa u pacienta neukáže žiadny z uvedených príznakov, je možné pokračovať v ďalšom testovaní. Predpokladáme podozrenie na mechanickú poruchu či degeneratívne ochorenie stavcov krčnej chrbtice.

Prečo je nebezpečné hrubé naprávanie a manipulačné techniky ?

Hrubé naprávanie a manipulácia stavcov sa v niektorých krajinách používajú ako rýchla terapia pri mechanickej poruche stavcov a kĺbov. Veľmi hrubá manipulácia však nesie riziko poškodenia ciev a nervov. Pravdou je, že hrubá manipulácia problém nevyrieši ale len dočasne môže uľaviť od symptómov.

Správnym postupom liečby je dôkladná príprava daného segmentu, kedy sa po určitom čase telo samé dokáže vrátiť do správnej pozície, v niektorých prípadoch sa používa veľmi jemná výpomoc terapeuta pre posunutie segmentov (stavcov) do správnej pozície.

Ako predchádzať poruchám krčných tepien?

Dôležitú úlohu zohráva zdravý životný štýl, ktorý je základom pre zdravie srdcovo cievneho systému. Slúži ako prevencia hlavne diagnózy aterosklerózy. Súčasťou zdravia je taktiež dostatočná miera zdravého pohybu. Pravidelným pohybom predchádzať a zmierňovať degeneráciu stavcov a medzistavcových platničiek ktorá vekom narastá. U pacientov s vrodeným zúžením tepien je veľmi dôležitá rovnováha nielen v postavení, uložení a pohyblivosti stavcov a ostatných kostí tela ale taktiež schopnosť aktivácie a relaxácie svalov. Svaly krku by nemali byť vo zvýšenom napätí, utláčať štruktúry nervov, tepien a ciev a tak znižovať prívod krvi do mozgu či dráždiť nervy.

Stav závrate, dvojitého videnia, straty vedomia, náhleho problém s rečou, udržaním rovnováhy či ťažkosti s prehĺtaním sú príznaky, ktoré netreba brať na ľahkú váhu. Môžu mať množstvo dôvodov, pokiaľ sa však objavia viaceré naraz, je dôležité poradiť sa s vašim lekárom a nájsť príčinu problému. Jednou z nich môže byť práve zúženie či uzáver jednej z krčných tepien. Vo Fymase sa neustále vzdelávame a napredujeme aj v tejto problematike. Stali sme sa certifikovanými terapeutmi v metóde pod doktora Mc. Kenzieho, mechanickej diagnostiky a liečby chrbtice.

Odporúčame Vám prečítať si článok Krčná chrbtice a Tinnitus, kde sa dozviete viac zaujímavých informácií o krčnej chrbtici. Článok pre Vás bude dostupný o týždeň.