Uzáver tepny krčnej chrbtice I.

09.11.2021

K prejaveniu príznakov uzáveru krčnej tepny dochádza najčastejšie pri pohybe do rotácie hlavy a rotácie spojenej so záklonom.

Pohyb do rotácie a maximálneho záklonu môže i u zdravého človeka vyvolať miernu dezorientáciu ale tá rýchlo pominie.

Krčné stavce a vertebrálna artéria, rotácia stavcov voči sebe, natiahnutie vertebrálnej artérie
Krčné stavce a vertebrálna artéria, rotácia stavcov voči sebe, natiahnutie vertebrálnej artérie

Dôvodom je zúženie jednej z artérií, ktorá zásobuje mozog okysličenou krvou. Artérie sa nachádzajú s oboch strán krčnej chrbtice. Za normálnych okolností sa uzáver jednej z arterie vertebralis kompenzuje druhou. Tento krátky uzáver nespôsobuje žiadne ťažkosti. Vrodená alebo získaná asymetria veľkosti artérie, zníženie prietoku krvi tzv. Willisovým cievnym okruhom, úplná rotácia či rotácia so záklonom bude spôsobovať nedostatočný prívod krvi do mozgu. Príznaky rozlišujeme na tzv. Comanových 5D:

Dizziness - závrat, Diplopia - dvojité videnie, Drop Attacks - strata vedomia, Dysartria = chybná výslovnosť, Dysfagia - ťažkosti s prehĺtaním
Dizziness - závrat, Diplopia - dvojité videnie, Drop Attacks - strata vedomia, Dysartria = chybná výslovnosť, Dysfagia - ťažkosti s prehĺtaním
 • Dysfagia = ťažkosti s prehĺtaním

Ďalšími symptómami, ktoré sa okrem 5D môžu objaviť v súvislosti s uzáverom krčnej artérie sú:

 • Oslabenie čiastočné / obojstranné

 • Znecitlivenie čiastočné / obojstranné

 • Bolesti hlavy

 • Vratká chôdza

 • Náklon hlavy (niekedy aj tela) k jednej strane

 • Znecitlivenie tváre

 • Vizuálne abnormality

 • Pokles očného viečka

 • Pohľadová obrna

 • Halucinácie

Pokiaľ sú obe artérie výrazne zúžené v dôsledku napríklad aterosklerózy, rotácia akýmkoľvek smerom bude mať podobné príznaky.

Diagnózu uzáveru krčnej tepny musíme odlíšiť od mechanickej poruchy krčnej chrbtice. Symptómy ako závrat, nevoľnosť, mdloby a iné môžu byť tiež spôsobené poškodením krčnej chrbtice. Proprioreceptory umiestnené v okolí kĺbnych štruktúr krčnej chrbtice sú dôležitým doplnkom, ktoré pomáhajú mozgu udržiavať priestorovú orientáciu. Mechanická porucha krčnej chrbtice reaguje na mechanickú liečbu. To znamená liečbu pohybom a manuálnou terapiou v správnym smerom vzhľadom na typ poškodenia prináša úľavu. Ak neprináša je buď zlá smerová preferencia (zlý smer pohybu liečby - cvikov) alebo ide o iný a to vážnejší problém.

Krčné stavce sú považované za najpohyblivejšie. Je to preto, lebo vykonávajú funkciu otáčania hlavy. Ich pohyblivosť je zároveň príčinou ich zraniteľnosti. I malé zmeny v štruktúre a umiestnení stavca v tejto oblasti tela vedú k pretlačeniu ciev a nervov.

Hlavnou funkciou vertebrálnej tepny je dodávať okysličenú krv do mozgu, miechy, a hlbokých krčných svalov. Práve táto tepna je zodpovedná za zásobovanie centra rovnováhy (mozoček) a predĺženej miechy, ústredie životne dôležitých funkcií ako srdcová činnosť, krvný tlak, dýchanie a prehĺtanie. Z tohto dôvodu je priechodnosť vertebrálnych tepien mimoriadne dôležitá. Pretože pri ich zúžení či uzavretí dochádza k ohrozeniu mimoriadne dôležitých funkcií.

V pokračovaní článku sa dozviete: 

Ako rozlíšiť uzáver vertebrálnej tepny a mechanicky poškodenú krčnú chrbticu ?

Prečo je nebezpečné hrubé naprávanie a manipulačné techniky ?

Ako predchádzať poruchám krčných tepien?