Krčná chrbtica a Tinnitus.

23.11.2021

Tinitus je chápaný ako vnímanie zvuku okolo nás. Jeho charakter má širokú škálu zvukov od pískania, hučania, šumenia, zvukov pravidelných a nepravidelných, ktoré po čase výrazne znepríjemňujú život. Pacienti trpiaci tinnitom udávajú zníženú kvalitu života pre poruchy spánku, zvýšenú unavenosť, podráždenosť a neschopnosť sústrediť sa. Tento problém sa objavoval najčastejšie u staršej generácie. V súčasnosti sa výrazne rozšíril i u mladších ročníkov. Tinitus nie je chorobou ale príznakom. Postihuje 15 - 20% populácie sveta a po bolesti a závratoch je tretím najčastejším problémom v oblasti hlavy. Príčina nemusí byť zjavná. Môže sa jednať o súbor spúšťacích a provokačných faktorov. Medzi najčastejšie faktory patria genetická predispozícia, infekcie baktériami, vírusom, užívanie alkoholu, drog, nadmerný hluk, úzkosť, rýchle tempo života, stres, nespavosť, chybné držanie tela a ochorenia krčnej chrbtice.

V tomto článku sa budeme venovať príčinám, ktorým sa z hľadiska fyzioterapie vieme preventívnym opatrením vyhnúť alebo v prípade už existujúceho problému znížiť až odstrániť tinitus.

Z pohľadu anatómie problém vzniká najčastejšie v úseku spojenia hlavy s krčnou chrbticou v tzv. cervikokranialnom prechode (oblasti prvého a druhého krčného stavca). Problém môže spôsobovať tiež oblasť strednej krčnej chrbtice. Pričom súčasťou balíčka symptómov okrem tinnitu býva často i migréna, bolesť hlavy, závraty.

Aby sme pochopili mechanizmus vzniku týchto problémov, musíme poznať anatómiu krčnej chrbtice.

Cievne zásobenie mozgu je čiastočne vedené v oblasti spojenia hlavy s krkom, zabezpečené arteriou vertebralis (označené zeleným na obrázku). Zabezpečuje cievne zásobenie pre hornú časť miechy, medzimozog, mozoček a zadnú časť mozgu. Pravá a ľavá vetva tejto artérie sa spájajú do arterie basilaris, ktorá prispieva ku krvnému zásobeniu stredného ucha, vestibulárnych aparátov a mnohých iných častí mozgu.

Arteria vertebralis prechádza presne vymedzeným priestorom, úzkym súborom dierok v stavcoch krčnej chrbtice a malou dierou v lebke. Čo sa stane, keď túto dôležitú cievnu cestu priškrtíme?

Súčasná smartfónová doba, držanie hlavy v predklone viac ako by bolo nutné veľmi ľahko spôsobí preťaženie krčnej chrbtice. Autonómny nervový systém automaticky na preťaženie reaguje lokálnym (miestnym) a neskôr globálnym (rozsiahlym) tuhnutím svalstva tzv. spazmom. Okrem zmeny na úrovni svalov, dochádza k zmene postavenia kostí. Stuhnuté a skrátené svaly ťahajú stavce hornej krčnej chrbtice do zlej polohy a vzniká blokáda prvého a druhého krčného stavca. Stuhnuté svalstvo prispieva k zvyšovaniu tlaku práve na skĺbenie v oblasti hlavy a krčnej chrbtice, priestor ktorým cievy prechádzajú sa zužuje a cirkulácia krvi sa tak zhoršuje. Spazmus svalstva netlačí len cievy ale taktiež nervy. V oblasti prvého až tretieho krčného stavca vedú nervy ktoré inervujú napríklad okohybný a vestibulárny aparát

V tomto prípade príde k tinnitu z dôvodu nedostatku krvného zásobenia stredného ucha. Zhoršeným krvným zásobením vestibulárnych aparátov, ktoré zabezpečujú rovnováhu. Preto sú prítomné závrate. Mozoček má zase sa úlohu udržiavať rovnováhu, koordináciu pohybov, vzpriamený postoj a prispieva k riadeniu svalového napätia. Pri jeho nedostatočnom prekrvení môžu byť tieto funkcie narušené. Dráždením nervových štruktúr zase vzniká bolesť hlavy a migrenózne stavy.

Ako takýto problém riešiť ?

Prvým dôležitým krokom je diagnostika a vylúčenie iných príčin vzniku tinnitu, bolesti hlavy či závratu. Po vylúčení všetkých závažných porúch je možné zahájiť cielenú fyzioterapiu.

Terapia pozostáva z cieleného cvičenia, mechanickej opravy krčnej chrbtice za účelom mobilizácie krčnej chrbtice. V prípade akútneho stavu využívame uvoľnenie napätého svalstva manuálny uvoľnením krku a šije. Práca svalovej rovnováhy tela je veľmi dôležitá. Hlavná je edukácia o správnom držaní tela v pokoji a v pohybe. Cieľom terapie je odstrániť svalové napätie a blokády krčnej chrbtice aby sa priestory, ktorými prechádzajú nervy a cievy zväčšili a ich činnosť nebola obmedzená. Pri správnom dodržiavaní zásad sa tinnitus nevráti.

Odporúčame Vám prečítať si článok o ochoreniach krčnej chrbtice, uzávere krčnej tepny kde sa dozviete ďalšie dôležité informácie.