Krčná chrbtica a Tinnitus.

23.11.2021
Tinitus - vnímanie zvuku okolo nás, charakter má širokú škálu zvukov od pískania, hučania, šumenia, ktoré znepríjemňujú život
Tinitus - vnímanie zvuku okolo nás, charakter má širokú škálu zvukov od pískania, hučania, šumenia, ktoré znepríjemňujú život

Tinitus je chápaný ako vnímanie zvuku okolo nás. Jeho charakter má širokú škálu zvukov od pískania, hučania, šumenia, zvukov pravidelných a nepravidelných, ktoré po čase výrazne znepríjemňujú život. Pacienti trpiaci tinnitom udávajú zníženú kvalitu života pre poruchy spánku, zvýšenú unavenosť, podráždenosť a neschopnosť sústrediť sa. Tento problém sa objavoval najčastejšie u staršej generácie. V súčasnosti sa výrazne rozšíril i u mladších ročníkov. Tinitus nie je chorobou ale príznakom. Postihuje 15 - 20% populácie sveta a po bolesti a závratoch je tretím najčastejším problémom v oblasti hlavy. Príčina nemusí byť zjavná. Môže sa jednať o súbor spúšťacích a provokačných faktorov. Medzi najčastejšie faktory patria genetická predispozícia, infekcie baktériami, vírusom, užívanie alkoholu, drog, nadmerný hluk, úzkosť, rýchle tempo života, stres, nespavosť, chybné držanie tela a ochorenia krčnej chrbtice.

V tomto článku sa budeme venovať príčinám, ktorým sa z hľadiska fyzioterapie vieme preventívnym opatrením vyhnúť alebo v prípade už existujúceho problému znížiť až odstrániť tinitus.

Z pohľadu anatómie problém vzniká najčastejšie v úseku spojenia hlavy s krčnou chrbticou v tzv. cervikokranialnom prechode (oblasti prvého a druhého krčného stavca). Problém môže spôsobovať tiež oblasť strednej krčnej chrbtice. Pričom súčasťou balíčka symptómov okrem tinnitu býva často i migréna, bolesť hlavy, závraty.

Aby sme pochopili mechanizmus vzniku týchto problémov, musíme poznať anatómiu krčnej chrbtice.

Cievne zásobenie mozgu pre hornú časť miechy, medzimozog, mozoček a zadnú časť mozgu
Cievne zásobenie mozgu pre hornú časť miechy, medzimozog, mozoček a zadnú časť mozgu

Cievne zásobenie mozgu je čiastočne vedené v oblasti spojenia hlavy s krkom, zabezpečené arteriou vertebralis (označené zeleným na obrázku). Zabezpečuje cievne zásobenie pre hornú časť miechy, medzimozog, mozoček a zadnú časť mozgu. Pravá a ľavá vetva tejto artérie sa spájajú do arterie basilaris, ktorá prispieva ku krvnému zásobeniu stredného ucha, vestibulárnych aparátov a mnohých iných častí mozgu.

Arteria vertebralis prechádza presne vymedzeným priestorom, úzkym súborom dierok v stavcoch krčnej chrbtice a malou dierou v lebke. Čo sa stane, keď túto dôležitú cievnu cestu priškrtíme?

Súčasná smartfónová doba, držanie hlavy v predklone viac ako by bolo nutné veľmi ľahko spôsobí preťaženie krčnej chrbtice. Autonómny nervový systém automaticky na preťaženie reaguje lokálnym (miestnym) a neskôr globálnym (rozsiahlym) tuhnutím svalstva tzv. spazmom. Okrem zmeny na úrovni svalov, dochádza k zmene postavenia kostí. Stuhnuté a skrátené svaly ťahajú stavce hornej krčnej chrbtice do zlej polohy a vzniká blokáda prvého a druhého krčného stavca. Stuhnuté svalstvo prispieva k zvyšovaniu tlaku práve na skĺbenie v oblasti hlavy a krčnej chrbtice, priestor ktorým cievy prechádzajú sa zužuje a cirkulácia krvi sa tak zhoršuje. Spazmus svalstva netlačí len cievy ale taktiež nervy. V oblasti prvého až tretieho krčného stavca vedú nervy ktoré inervujú napríklad okohybný a vestibulárny aparát

V tomto prípade príde k tinnitu z dôvodu nedostatku krvného zásobenia stredného ucha. Zhoršeným krvným zásobením vestibulárnych aparátov, ktoré zabezpečujú rovnováhu. Preto sú prítomné závrate. Mozoček má zase sa úlohu udržiavať rovnováhu, koordináciu pohybov, vzpriamený postoj a prispieva k riadeniu svalového napätia. Pri jeho nedostatočnom prekrvení môžu byť tieto funkcie narušené. Dráždením nervových štruktúr zase vzniká bolesť hlavy a migrenózne stavy.

Ako takýto problém riešiť ?

Prvým dôležitým krokom je diagnostika a vylúčenie iných príčin vzniku tinnitu, bolesti hlavy či závratu. Po vylúčení všetkých závažných porúch je možné zahájiť cielenú fyzioterapiu.

Terapia pozostáva z cieleného cvičenia, mechanickej opravy krčnej chrbtice za účelom mobilizácie krčnej chrbtice. V prípade akútneho stavu využívame uvoľnenie napätého svalstva manuálny uvoľnením krku a šije. Práca svalovej rovnováhy tela je veľmi dôležitá. Hlavná je edukácia o správnom držaní tela v pokoji a v pohybe. Cieľom terapie je odstrániť svalové napätie a blokády krčnej chrbtice aby sa priestory, ktorými prechádzajú nervy a cievy zväčšili a ich činnosť nebola obmedzená. Pri správnom dodržiavaní zásad sa tinnitus nevráti.

Odporúčame Vám prečítať si článok o ochoreniach krčnej chrbtice, uzávere krčnej tepny kde sa dozviete ďalšie dôležité informácie.