Ochorenia krčnej chrbtice Liečba a prevencia skrížených syndrómov II.

21.12.2021

Natiahnutie (strečing) prsného svalstva

Cvik prevádzané v priestore medzi zárubňami dverí, s vykročenou jednou nohou vpred pre jednoduchšiu možnosť dávkovania intenzity ťahu. S výdychom prenášame váhu na prednú nohu a posúvame trup vpred. Chrbtica zostáva vzpriamená. Cvik má tri možnosti. A najmenší ťah, B stredný ťah ,C najsilnejší ťah. Meníte výšku uloženia horných končatín. Pokiaľ sú vaše dvere široké, využite roh miestnosti. Dávajte si pozor nato aby ste netlačili lopatky k sebe.

Natiahnutie (strečing) prsného svalstva,  popis cviku v priestore medzi zárubňami dverí
Natiahnutie (strečing) prsného svalstva, popis cviku v priestore medzi zárubňami dverí

Cvik podporujúci stabilitu lopatiek (posilnenie medzilopatkových svalov)

Cvik podporujúci stabilitu lopatiek, posilnenie medzilopatkových svalov, popis cvičenia s elastickou gumou
Cvik podporujúci stabilitu lopatiek, posilnenie medzilopatkových svalov, popis cvičenia s elastickou gumou

Cvik vykonávame s elastickou gumou. Vytvára odpor a umožňuje nám tak ľahšie svaly posilni. Elastická guma môže byť rôznej záťaže. S výdychom ťaháme dlane do strán. Lakte zostávajú pokrčené a ramená držíme dolu od uší. Dávame si pozor na hlavu a krk aby zostali v predĺžení chrbtice. Hlava sa nesmie posúvať vpred.

Mobilizácia hrudnej chrbtice

Mobilizácia hrudnej chrbtice, popis cvičenia v oblasti hrudnej chrbtice
Mobilizácia hrudnej chrbtice, popis cvičenia v oblasti hrudnej chrbtice

Na cvik budeme potrebovať overball, foam roller alebo hrubú rolku z uteráku. Pomôcku si umiestnime na strednú časť hrudnej chrbtice a pomaly sa cez ňu spúšťame hlavou dolu. Hlavu si fixujeme rukami.

Mostík pre posilnenie sedacích svalov

Mostík pre posilnenie sedacích svalov, popis cvičenia
Mostík pre posilnenie sedacích svalov, popis cvičenia

S výdychom dvíhame panvu zo zeme. Aktivujeme sedacie svaly a taktiež trup a svaly brucha. Pri tomto cviku sa sústredíme na zadok a udržanie pevného stredu tela. V prípade nízkej náročnosti cviku jednu nohu vystierame vpred a telo dvíhame zo zeme pomocou sily len jednej dolnej končatiny.

Uvoľnenie flexorov bedrového kĺbu

Uvoľnenie flexorov bedrového kĺbu, popis cvikov na uvoľnenie flexorov bedrového kĺbu
Uvoľnenie flexorov bedrového kĺbu, popis cvikov na uvoľnenie flexorov bedrového kĺbu

Pre spríjemnenie cviku si pod koleno vložíme vankúš alebo niečo mäkké. V pozícii kľaku na jednom kolene podsadíme panvu a pokiaľ nám to telo dovolí, posúvame panvu kúsok vpred. Panva však zostáva podsadená.


Cvik pre zvýšenie koordinácie tela a posilnenie trupu

Cvik pre zvýšenie koordinácie tela a posilnenie trupu, popis cvičenia a postupu dýchania
Cvik pre zvýšenie koordinácie tela a posilnenie trupu, popis cvičenia a postupu dýchania

Z podporu kľačmo (postoj na štyroch), s výdychom spevniť trup. Odtlačíme sa od dlaní a zdvihneme kolená kúsok nad podložku. Cvik cvičíme s výdržou alebo striedavo pokládáme jedno koleno na podložku, prípadne so zdvihnutím jednej končatiny z podložky. Cvik vykonávame tak, aby telo zostalo pevné. Medzi lopatkami sa nám vytvorila diera. Hlavu a krk držíme v pokračovaní s chrbticou.

Hlava by mala zostať voľne pohyblivá to všetkých smerov.

Popis cvičenia, izometrické cviky, postavenie hlavy, predklon, záklon, úklon a rotácia hlavy
Popis cvičenia, izometrické cviky, postavenie hlavy, predklon, záklon, úklon a rotácia hlavy

Pohyby si najprv otestujeme. Pokiaľ pri nich nepociťujem žiadny problém, tak pohyby opakujeme. Vytvárame si jemný pocit ťahu v jednotlivých svaloch. Nemali by ste cítiť bolesť, závrat, točenie sa hlavy.

Svaly krku je dôležité udržiavať aktívne.

Pre jemné a šetrné sú izometrické cviky. Potrebujete len odpor vlastnej ruky. Zakladom je postavenie hlavy v neutrálnej polohe. Ruky priložíme na čelo, záhlavie, bočné strany hlavy vždy do protismeru pohybu. Následne s výdychom vytvoríme jemný protitlak hlava-ruka, ruka-hlava tak, aby hlava zostala bez pohybu v neutrálnej polohe. V polohe pár sekúnd zotrvať a následne svaly úplne uvoľniť.