Ochorenia krčnej chrbtice spôsobené svalovou nerovnováhou III.

28.12.2021

Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že vytvorením svalovej dysbalancie tela, môže dôjsť k zmene ťažiska tela, k zmene pôsobenia tlaku na jednotlivé kĺby a zmene napätia svalstva čo po určitom čase vedie k preťaženiu kĺbov, svalov, vzniku bolestivých syndrómov až k deformácii a opotrebovaniu jednotlivých štruktúr tela. Medzi najčastejšie problémy spojené so svalovou dysbalanciou patria:

Svalové spazmy

Dôsledkom preťaženia vznikajú reflexné zmeny v svaloch, tzv. svalové spazmy. Ide o zvýšený kľudový tonus svalu, ktorý je palpačne bolestivý. Môže byť lokálny - v mieste funkčnej poruchy - tzv. Trigger point - presne lokalizovaný spúšťací bod v zatvrdnutom svalovom pruhu tvorený stiahnutými vláknami. Môže tiež postihovať väčšie svalové skupiny, napríklad paravertebrálne svaly (nachádzajúce sa pozdĺž chrbtice).

Reflexné zmeny v svaloch - svalové spazmy, paravertebrálne svaly a liečba bolesti, mäkké techniky pre uvoľnenie svalstva
Reflexné zmeny v svaloch - svalové spazmy, paravertebrálne svaly a liečba bolesti, mäkké techniky pre uvoľnenie svalstva

Liečba spočíva náprave zlého držania tela a vyrovnanie svalovej dysbalacie a častokrát sa pre urýchlenie liečby využívajú mäkké techniky pre uvoľnenie svalstva a rozpustenie Trigger pointov. Dôležité je však odstrániť príčinu vzniku zvýšeného napätia a teda uviesť telo do rovnováhy.

Kĺbové blokády

Najčastejšie sa blokuje kĺb v oblasti spojenia lebky s krkom a v oblasti prechodu krčnej chrbtice do hrudnej chrbtice, kde môžeme pozorovať i typický hrb.

Blokáda krčnej chrbtice je všeobecný pojem pre zmenu postavenia stavcov krčnej chrbtice s jej následným obmedzením pohyblivosti.

Blokádu sprevádza vychýlená poloha pleca, bolestivosť pri pohybe hlavou, prenesená bolesť v oblasti šije. Častokrát bolesť prechádza i do ramien a horných končatín. Objavuje sa svalové napätie a v prípade vychýlenia platničky (hernia disku) môže byť spojená i s tŕpnutím rúk, mravčením v prstoch, stratou citlivosti v niektorých častiach ruky. Bolesť môže taktiež imitovať symptómy diagnóz ako sú tenisový , golfový lakeť či karpálny tunel a mnohé iné.

Liečba opäť spočíva hlavne v upravení držania tela a obnovení si návykov správneho postavenia tela pri rôznych činnostiach. Ďalej sa využíva postupná mobilizácia stavcov, uvoľňovanie skrátených svalov, ktoré vytvárajú blokádu kĺbnych štruktúr a posilnenie svalov oslabených, ktoré sa prestali dostatočne podieľať na pohybe.

Skalénový syndróm

Skalénový syndróm a útlak nervovo-cievneho zväzku, útlak prostredníctvom svalstva krku, syndróm spôsobený skalénovými svalmi
Skalénový syndróm a útlak nervovo-cievneho zväzku, útlak prostredníctvom svalstva krku, syndróm spôsobený skalénovými svalmi

Jedná sa o útlak nervovo-cievneho zväzku, ktorý zásobuje hornú končatinu nervovými impulzami a krvou. Tento útlak môže vzniknúť prostredníctvom svalstva krku, deformovaným priestorom medzi kľúčnou kosťou a rebrami, nadbytočným rebrom či prsným svalstvom.

Pri syndróme spôsobenom skalénovými svalmi (m. scalenus anterior et medius) sú ťažkosti vyvolané kŕčovitým sťahom skalénových svalov (skalénové svaly sú 3 svaly uložené v hlbokých partiách krku), ktoré utláčajú nervové a cievne zväzky zásobujúce hornú končatinu. Vyvolaná je bolesť a poruchy citlivosti či brnenie v postihnutej hornej končatine. Môže vzniknúť i tzv. Raynauodov syndróm, ktorý sa prejavuje opakovanými záchvatmi zblednutia a bolesti končekov prstov a ruky. Ďalším vážnym prejavom je svalová atrofia hornej končatiny ( zmenšenie svalov, úbytok svalovej sily).

Liečba je zameraná prevažne na odstránenie funkčných porúch v oblasti krčnej chrbtice, cervikotorakálneho prechodu (prechod medzi krčnou a hrudnou chrbticou) a prvých rebier. Základom je liečebná rehabilitácia svalovej funkcie. Vo vážnych prípadoch sa pristupuje i k chirurgickej liečbe.

Nadmerná záťaž kĺbov a medzistavcových priestorov, vyplývajúca z chybného držania tela častokrát vyústi do medzistavcových platničiek a s nimi spojených ťažkostí. O štádiách poškodenia medzistavcovej platničky sa dozviete v ďalšom článku.