Ochorenia krčnej chrbtice spôsobené svalovou nerovnováhou III.

29.02.2024

Vytvorením svalovej dysbalancie dochádza k zmene ťažiska tela. K zmene pôsobenia tlaku na jednotlivé kĺby a zmene napätia svalstva. Po určitom čase nastáva preťaženie kĺbov a svalov. Vznikajú bolestivé syndrómy, deformácie a opotrebované štruktúry. Je potrebné sa o sebe dozvedieť viac a predchádzať bolestivým stavom.

Medzi najčastejšie problémy spojené so svalovou dysbalanciou patria svalové spazmy, kĺbové blokády a skalenový syndróm.


Svalové spazmy

Dôsledkom preťaženia vznikajú reflexné zmeny vo svaloch, tzv. svalové spazmy. Ide o zvýšený kľudový tonus svalu, ktorý je palpačne (na pohmat) bolestivý. Môže byť lokálny - v mieste funkčnej poruchy - tzv. Trigger point - presne lokalizovaný spúšťací bod v zatvrdnutom svalovom pruhu tvorený stiahnutými vláknami. Môže tiež postihovať väčšie svalové skupiny, napríklad paravertebrálne svaly (nachádzajúce sa pozdĺž chrbtice). Trigger point môže byť aj latentný, "spiaci". Vzniká keď s akútneho sa stane chronický. Ak sa znova podráždi, stane sa akútnym. Okrem pohmatu ho môžu podráždiť aj pohyby ktorým ste sa dlho nerobili alebo pre bolesť ste sa im vyhýbali.  Príkladom jem bolesť v oblasti šije a lopatiek po dlhej turistike s ťažkým ruksakom na chrbte. 

Správne držanie tela v sede a korekcia fyzioterapeutom
Správne držanie tela v sede a korekcia fyzioterapeutom

Liečba spočíva v náprave zlého držania tela a vyrovnanie svalovej dysbalacie. Vo Fymase pre urýchlenie liečby využívajú mäkké techniky, uvoľníme svalstvo a rozpustíme Trigger pointy. Dôležité je odstrániť príčinu vzniku zvýšeného napätia a teda uviesť telo do rovnováhy.

Kĺbové blokády

Najčastejšie sa blokuje kĺb v oblasti spojenia lebky s krkom a v oblasti prechodu krčnej chrbtice do hrudnej chrbtice, kde môžeme pozorovať i typický hrb.

Blokáda krčnej chrbtice je všeobecný pojem pre zmenu postavenia stavcov krčnej chrbtice s jej následným obmedzením pohyblivosti.

Blokádu sprevádza vychýlená poloha pleca, bolestivosť pri pohybe hlavou, prenesená bolesť v oblasti šije. Bolesť prechádza do ramien a horných končatín. Objavuje sa svalové napätie a v prípade vychýlenia platničky (hernia disku) môže byť spojená i s tŕpnutím rúk, mravčením v prstoch, stratou citlivosti v niektorých častiach ruky. Bolesť môže imitovať symptómy diagnóz ako sú tenisový, golfový lakeť či karpálny tunel a mnohé iné.

Liečba opäť spočíva hlavne v upravení držania tela a obnovení si návykov správneho postavenia tela pri rôznych činnostiach. Ďalej sa využíva postupná mobilizácia stavcov, uvoľňovanie skrátených svalov, ktoré vytvárajú blokádu kĺbnych štruktúr a posilnenie svalov oslabených, ktoré sa prestali dostatočne podieľať na pohybe.


Skalénový syndróm

Skalénový syndróm, útlak nervovo-cievneho zväzku.
Skalénový syndróm, útlak nervovo-cievneho zväzku.

Jedná sa o útlak nervovo-cievneho zväzku, ktorý zásobuje hornú končatinu nervovými impulzami a krvou. Tento útlak môže vzniknúť prostredníctvom svalstva krku, deformovaným priestorom medzi kľúčnou kosťou a rebrami, nadbytočným rebrom či prsným svalstvom.

Pri syndróme spôsobenom skalénovými svalmi (m. scalenus anterior et medius) sú ťažkosti vyvolané kŕčovitým sťahom skalénových svalov (skalénové svaly sú 3 svaly uložené v hlbokých partiách krku), ktoré utláčajú nervové a cievne zväzky zásobujúce hornú končatinu. Vyvolaná je bolesť a poruchy citlivosti či brnenie v postihnutej hornej končatine. Môže vzniknúť i tzv. Raynauodov syndróm, ktorý sa prejavuje opakovanými záchvatmi zblednutia a bolesti končekov prstov a ruky. Ďalším vážnym prejavom je svalová atrofia hornej končatiny (zmenšenie svalov, úbytok svalovej sily).

Liečba je zameraná prevažne na odstránenie funkčných porúch v oblasti krčnej chrbtice, cervikotorakálneho prechodu (prechod medzi krčnou a hrudnou chrbticou) a prvých rebier. Základom je liečebná rehabilitácia svalovej funkcie. Vo vážnych prípadoch sa pristupuje i k chirurgickej liečbe.

Nadmerná záťaž kĺbov a medzistavcových priestorov, vyplývajúca z chybného držania tela vyústi do ťažkostí s medzistavcovými platničkami.

Prirodzenou súčasťou života každého  človeka má byť pohyb. Dbajte na prevenciu a vyhnete sa chybnému držaniu tela a poškodeniu platničiek. Udržíte si svoju vitalitu. Robte čo vás baví. S preventívnym pohybom vám vieme pomôcť aj u nás vo Fymase. Príďte si s nami zacvičiť.

Mgr.Martina Nagyová, Cert.MDT
Mgr.Martina Nagyová, Cert.MDT

Autor: Mgr. Martina Nagyová, Cert.MDT - Hlavný fyzioterapeut, zakladateľ centra a odborný garant. V liečbe sa spolieha na presnú diagnostiku. Pohybovou liečbou posúva pacientov mimo komfortnú zónu. Počas liečby sa snaží o zmenu postojov pacienta k sebe samému. Pomáha pacientom vzdať sa všetkého, čo ich problém spôsobuje. Len tak môže byť výsledok liečby dlhodobo a stabilne udržaný. Smeruje ich na cestu seba-rozvoja a seba-disciplíny. Na problém sa pozerá vždy celkovo.


Často kladené otázky o správnom držaní tela

  1. Ak mám jednostrannú záťaž, pomôže mi ak budem cvičiť cviky len na druhú stranu ktorú nezaťažujem? Žiaľ nie, nepomôžu. Dokonca naopak, váš stav môžu zhoršiť. Nerovnováhu v tele nevytrénujeme tak, že budeme zase viac cvičiť druhú stranu. Cvičíme vždy symetricky, naraz, obe strany tela. Rovnováhu a koordináciu pre krčnú chrbticu docielim len vzájomnou spoluprácou všetkých svalov tela. Jednostranné pohyby využívame len v liečbe opakovaným pohybom, až po presnej diagnostike, aby sme patológiu odstránili.
  2. Pomôže mi strečing krku? Využívame skôr postupy PIR (postizometrickej relaxácie) a AGR (antigravitačnú relaxáciu). Tieto postupy vždy odporúčame konzultovať s fyzioterapeutom. V prípade blokád je potrebné krčnú chrbticu rozhýbavať jemne v smere obmedzeného pohybu. Aj toto má svoje prísne pravidlá. Manimulačná liečba (chiropraktické postupy) nie je vhodné mať ako prvú voľbu liečby.