SM Systém a krčná chrbtica

23.06.2020

SM Systém je metóda využívaná nielen pri liečbe bolestí krčnej chrbtice, ale hlavne ako prevencia vzniku bolesti. Pomáha upraviť držanie tela. Jeho zámerom je stabilizovať, posilniť, natiahnuť, relaxovať, rozvíjať koordináciu a rovnováhu.

stavce krčnej chrbtice, bolesti svalov v oblasti krku, bolestivé stuhnuté miesta v oblasti krčných stavcov
stavce krčnej chrbtice, bolesti svalov v oblasti krku, bolestivé stuhnuté miesta v oblasti krčných stavcov

Krčná a horná hrudná chrbtica sú jedny z najnamáhanejších častí chrbtice. Neustála prirodzená potreba sledovať dianie okolo seba otáčaním hlavy do všetkých smerov nám svaly v tejto oblasti vytrénuje natoľko, že svaly krku vôbec nie sú krehké a dokážu zvládnuť veľký nápor. Problém však nastáva vtedy, keď vplyvom uprednostňovania jedného smeru pohybu (najčastejšie predklon hlavy) dôjde k ich nerovnováhe. Následkom nerovnovážnej sily dochádza k zmene postavenia hlavy, ramien, lopatiek. Výsledkom môžu byť bolesti hlavy, bolestivé stuhnuté miesta vo svaloch, posun platničiek, bolesť v horných končatinách.

Cvičenie SM Systém pomáha kompenzovať nerovnováhu, a tak predchádzať problémom súvisiacim s krčnou chrbticou.

SM-Systém cviky na krčnú chrbticu a vysunutú platničku - hernia disku, cvičenie na bolestii v oblasti krku a chrbta
SM-Systém cviky na krčnú chrbticu a vysunutú platničku - hernia disku, cvičenie na bolestii v oblasti krku a chrbta

V rámci cvičenia SM Systém využívame autotrakciu chrbtice. To znamená, že vďaka správnemu postaveniu tela a aktivácii svalov dokážeme chrbticu natiahnuť. Telá stavcov sa od seba vzdialia, čím umožnia stlačenej platničke nasať výživu z okolia. Platnička je tak schopná ľahšie sa regenerovať. V prípade vysunutej platničky, tzv. hernie disku, sa vďaka uvoľneniu priestoru medzi stavcami platnička môže pomaly vrátiť na správne miesto.

Ďalším princípom uplatneným v SM Systéme je ťah. Prostredníctvom jednotlivých cvikov využívame pozíciu hlavy v predklone, kde hlava tvorí pomyselné závažie. Vďaka gravitácii uvoľnená hlava klesá dolu a svaly odstupujúce z oblasti lebky a krčných stavcov, ktoré pokračujú až po krížovú kosť, sa naťahujú. Natiahnutie skrátených a preťažených svalov pomáha uvoľniť napätie svalov a tým tiež pôsobí proti bolesti.

Ďalší problém spojeným s deformáciou krčnej chrbtice je útlak krčnej tepny či miechy vyklenutou platničkou/posunutým stavcom. Tento útlak obmedzuje prúdenie krvi do mozgu. Za týchto okolností môže dôjsť k bolesti hlavy, závratu, zvýšeniu podráždenosti a nervozity, nevoľnosti, poruche spánku a mnohému inému.

Účelom SM Systému je nielen uľaviť od bolesti a vyrovnať dysbalanciu v oblasti krčnej chrbtice, ale naučiť telo držať všetky jeho časti v neutrálnej polohe. Niektoré svaly sa musia naučiť relaxovať, iné naopak aktivovať a pomáhať pri pohybe.

Tak ako by sme nedokázali kráčať bez práce vzdialených svalov v oblasti panvy a koordinácie celého tela, tak i svaly krku potrebujú podporu. Pomoc pri držaní hlavy vo vzpriamenej polohe a pri pohybe nám zabezpečujú lopatky a svaly, ktoré ich fixujú. Lopatky sa snažíme držať v takej polohe, aby boli celou plochou priložené k zadnej strane hrudníka, jemne pritiahnuté k sebe a dolu. Takéto postavenie zabezpečí správne uloženie ramien, hrudníka, krku a hlavy.