Posturálny syndróm, bolesť chrbta a správne držanie tela

13.02.2020

Posturálny syndróm sa vyskytuje obvykle u mladých ľudí do 30 rokov so sedavým spôsobom života. Vzniká ako dôsledok vybudovania si nesprávnych návykov chybného držania tela, ktoré si častokrát pestujeme už od detstva. Príkladom je dlhé nesprávne sedenie v školských laviciach a v tomto stereotype pokračujeme celý život v sedavom zamestnaní. Nie sú prítomné žiadne patologické (odlišné od zdravého tkaniva) zmeny. Bolesť sa nevyskytuje počas pohybových aktivít, pri športe. Bolesť je lokalizovaná na konkrétnom mieste, je prerušovaná obdobím bez bolesti. Provokatívnym posturálnym držaním je ochabnutý sed. Riešením je liečba správnym držaním tela a odstránenie zlých návykov.

Posturálny syndrom je prvým štádiom objektívne diagnostikovaných zmien. Pokiaľ sa tento stav nelieči, môže dôjsť k napredovaniu diagnózy a vzniku Derangement syndrómu (vyklenutie platničky s útlakom na príslušný nerv a šírenie bolesti do končatín). Vzniká z postupného preťažovania tela rokmi trvajúcou činnosťou. Alebo náhle , velmi zle vykonanou činnosťou, kedy je telo oslabené a nevhodnú záťaž už nezvládne. Ďalším štádiom je Dysfunkčný syndróm, ako stav po nedoliečenom deregemente, neliečenom deregemente alebo po inej nevhodnej záťaži tkaniva, ktorá trvá viac ako 8 až 12 týždňov. Dochádza k mechanickej deformácii štruktúry mäkkých tkanív (skrátenie, zjazvenie). 

Správne držanie tela

Už od útleho detstva sme ovplyvnení spoločnosťou robiť niečo, čo nie je pre naše telo prirodzené. Dlhé sedenie pred TV, s mobilom v rukách či v školskej lavici núti našu myseľ zabudnúť na prirodzené inštinkt hýbať sa a držať telo v správnom postavení.