Posturálny syndróm, bolesť chrbta a správne držanie tela.

03.03.2020

Posturálny syndróm sa vyskytuje obvykle u mladých ľudí do 30 rokov so sedavým spôsobom života. Vzniká ako dôsledok vybudovania si nesprávnych návykov chybného držania tela, ktoré si častokrát pestujeme už od detstva. Príkladom je dlhé nesprávne sedenie v školských laviciach a v tomto stereotype pokračujeme celý život v sedavom zamestnaní. Nie sú prítomné žiadne patologické (odlišné od zdravého tkaniva) zmeny. Bolesť sa nevyskytuje počas pohybových aktivít, pri športe. Bolesť je lokalizovaná na konkrétnom mieste, je prerušovaná obdobím bez bolesti. Provokatívnym posturálnym držaním je ochabnutý sed. Riešením je liečba správnym držaním tela a odstránenie zlých návykov.

Posturálny syndrom je prvým štádiom objektívne diagnostikovaných zmien. Pokiaľ sa tento stav nelieči, môže dôjsť k napredovaniu diagnózy a vzniku Derangement syndrómu (vyklenutie platničky s útlakom na príslušný nerv a šírenie bolesti do končatín). Vzniká z postupného preťažovania tela rokmi trvajúcou činnosťou. Alebo náhle , velmi zle vykonanou činnosťou, kedy je telo oslabené a nevhodnú záťaž už nezvládne. Ďalším štádiom je Dysfunkčný syndróm, ako stav po nedoliečenom deregemente, neliečenom deregemente alebo po inej nevhodnej záťaži tkaniva, ktorá trvá viac ako 8 až 12 týždňov. Dochádza k mechanickej deformácii štruktúry mäkkých tkanív (skrátenie, zjazvenie). 

Správne držanie tela

Už od útleho detstva sme ovplyvnení spoločnosťou robiť niečo, čo nie je pre naše telo prirodzené. Dlhé sedenie pred TV, s mobilom v rukách či v školskej lavici núti našu myseľ zabudnúť na prirodzené inštinkt hýbať sa a držať telo v správnom postavení.

Lordóza - vyznačenie prejavu na krčnej a bedrovej chrbtici, bolesti v krčnej a bedrovej časti tela
Lordóza - vyznačenie prejavu na krčnej a bedrovej chrbtici, bolesti v krčnej a bedrovej časti tela

Pri pohľade zboku zistíme, že chrbtica nieje rovná, jej zakrivenie vzniklo v dôsledku evolúcie a dômyselne umožňuje lepšiu pružnosť a vstrebávanie nárazu. V oblasti krížou je krivka chrbtice prehnutá dovnútra (lumbálna lordóza) (Obr.1). U každého človeka je hĺbka lordózy individuálna ale vo vzpriamenom stoji sa vyskytuje u všetkých jedincov. Pri nesprávnom sede a v predklone lordóza mizne. Pokiaľ tento nesprávny stereotyp častokrát opakujeme, väzy, ktoré držia jednotlivé stavce pokope sa unavia alebo sú preťažené a vzniká bolesť v krížoch.

Akonáhle sa táto bolesť objaví prvýkrát, je možné ju odstrániť úpravou držania tela. Pokiaľ nepríde ku korekcii nesprávneho držania tela, problém sa prehĺbi a dochádza k zmenám štruktúry tkanív a tvaru kĺbov čo vedie k nadmernému opotrebovaniu a predčasnému starnutiu.

Sed

Nesprávne sedenie na stoličke, bolesť chrbta, panvy spôsobená nesprávnym sedením, následky zlého držania tela
Nesprávne sedenie na stoličke, bolesť chrbta, panvy spôsobená nesprávnym sedením, následky zlého držania tela

K bolesti chrbta značnou mierou prispieva nesprávny sed v kombinácii so sedavým spôsobom života. Najčastejším problémom je vyhrbený sed (Obr.2). Vzniká keď sa svaly, ktoré zabezpečujú oporu driekovej časti chrbtice unavia a uvoľnia. Táto poloha sa nám časom stane prirodzenou a osvojíme si tým nesprávny návyk držania tela v sede. Keď v tejto polohe zotrváme dostatočne dlho, príde k preťaženiu väzov. Spočiatku pocítime len krátkodobú bolesť, v ďalšom štádiu sa bolesť zosilní a na jej ústup budeme musieť prejsť krátku vzdialenosť opatrne, kým sa vzpriamite. Keď spôsob sedenia neupravíme, môže prísť k rôznym štádiám vysunutiu platničky, ku ktorým sa pridá akútna bolesť, ktorá bráni vystrieť sa. A aby toho nebolo málo, vysunutá platnička môže spôsobiť útlak nervu a pridá sa bolesť a iné príznaky v dolnej končatine. 

Cvičenie proti bolesti na chrbticu a panvu, miera chrbtovej lordózy, cviky na lordózu, kyfóza (guľatý chrbát)
Cvičenie proti bolesti na chrbticu a panvu, miera chrbtovej lordózy, cviky na lordózu, kyfóza (guľatý chrbát)
Cviky na lordózu, spriamená chrbtica na stoličke,  cvičenie na bolesť chrbtovej a krčnej chrbtice
Cviky na lordózu, spriamená chrbtica na stoličke, cvičenie na bolesť chrbtovej a krčnej chrbtice
Cvičenie na bolesť chrbtice, lordóza, kyfóza, bolesti celého chrbta, cviky zamerané na chrbát
Cvičenie na bolesť chrbtice, lordóza, kyfóza, bolesti celého chrbta, cviky zamerané na chrbát

Pokiaľ je náš problém v počiatočnom štádiu alebo na sebe vidíme, že máme zlý stereotyp sedu, práve korekcia držania tela môže našu začínajúcu bolesť vyriešiť a predísť tak výraznej a akútnej bolesti brániacej v pohybe.

Pre uvedomenie si správnej miery driekovej lordózy môžeme využiť cvik maximálnych pozícií. Sedíme na okraji stoličky, chodidlo a predkolenie zvierajú pravý uhol, predkolenie a stehno zvierajú pravý uhol alebo uhol väčší ako pravý (nikdy nie menší). Zaujmeme pozíciu maximálneho vyhrbenia (Obr.3), po pár sekundách sa pomaly presunieme do maximálneho vzpriamenia a prehnutia v krížovej oblasti (Obr.4). Postup rytmicky zopakujeme 10-15x ideálne trikrát denne. Keď sa naučíme vnímať polohu nášho tela, v polohe extrémneho vystretia uvoľníme chrbát o 10 %, čím sme sa naučili našu správnu polohu sedu. Od tohto momentu tento sed využijeme vždy keď sedíme na stoličke bez operadla. Pokiaľ sa v polohe cítime po čase nepohodlne, na niekoľko minút sa uvoľníme a opäť sa posadíme správne. Majme však na pamäti, že dlhé sedenie tak ako aj dlhé státie nie je pre telo prirodzené a treba tieto statické pozície prerušovať pohybom.

Nesprávne držanie tela pri sedení, bolesť chrba pre nesprávne návyky pri sedení
Nesprávne držanie tela pri sedení, bolesť chrba pre nesprávne návyky pri sedení
Správne držanie tela pri sedení vďaka bedrovému valčeku Robina McKenzieho, pomôcka na lordózu chrbtice
Správne držanie tela pri sedení vďaka bedrovému valčeku Robina McKenzieho, pomôcka na lordózu chrbtice
Správne držanie tela pri sedení vďaka bedrovému valčeku Robina McKenzieho, pomôcka na lordózu chrbtice
Správne držanie tela pri sedení vďaka bedrovému valčeku Robina McKenzieho, pomôcka na lordózu chrbtice
Správne držanie tela pri sedení vďaka bedrovému valčeku Robina McKenzieho, pomôcka na lordózu chrbtice
Správne držanie tela pri sedení vďaka bedrovému valčeku Robina McKenzieho, pomôcka na lordózu chrbtice

Pre uľahčenie správneho sedu, môžeme využiť bedrový valček, ktorý zabezpečí prítomnosť lumbálnej lordózy a vzpriamený sed. Valček môžeme využiť na každom sedadle s opierkou. Pri cestovaní na dlhé vzdialenosti, je vhodné nielen využiť bedrový valček ale sed prerušovať v pravidelných intervaloch. Pri ceste autom každú hodinu zastaviť, vystúpiť, päť šesť krát sa ohnúť dozadu a poprechádzať sa. Pri cestovaní lietadlom krátka prechádzka zabráni nielen bolesti v krížoch ale tiež stimuluje krvný obeh dolných končatín. Na obrázku 9 môžete vidieť bedrový valček Robina McKenzie, ktorý vám odporúčame a môžete si ho zakúpiť aj priamo vo Fymase. 

Na obrázku 10 môžete vidieť bedrový valček Robina McKenzie, ktorý vám odporúčame a môžete si ho zakúpiť aj priamo vo Fymase. Stoj

U niektorých ľudí dochádza pri dlhšom státí k prehĺbeniu driekovej lordózy, k takzvanému ochabnutému státiu. Tento stoj môže vyprovokovať bolesť, ktorá je na inom podklade ako bolesť z častého predklonu či dlhého sedenia. Tak ako pri dlhom sedení tak aj pri dlhom státí sa svaly, ktoré nás podopierajú unavia a uvoľnia. Chrbát vyhrbíme a drieková lordóza sa prehĺbi. Táto poloha spôsobuje zvýšené napätie a bolesť v preťaženej časti chrbtice .

Aby sme predišli bolesti musíme stáť tak, aby drieková lordóza bola znížená, panva podsadená, aby brucho nevytŕčalo von, hrudník bol vypnutý, ramená uvoľnené, brada jemne zasunutá, chceme predĺžiť naše telo, vyťahujeme sa za temenom do výšky. Pre človeka s návykom ochabnutého stoja je táto poloha z počiatku náročná avšak po pravidelnom tréningu, kedy ochabnuté svaly, ktoré držia túto pozíciu naberú svoju silu, správny stoj sa stane samozrejmosťou. 

Zdvíhanie bremien

Postup zdvíhania bremena, správne držanie chrbtice , najmenšie zaťaženie chrbtice
Postup zdvíhania bremena, správne držanie chrbtice , najmenšie zaťaženie chrbtice
  • Postavte sa blízko bremena, stojte pevne v širokom stoji rozkročnom.
  • Pokrčte kolená aby ste sa znížili k bremenu a chrbát udržali vzpriamený.
  • Pevne uchopte bremeno a držte ho čo najbližšie pri sebe. Bremeno zdvíhajte tak, že narovnávate kolená. Zdvíhanie prevádzame ťahom, nie trhnutím.
  • Keď stojíte vzpriamene vyhnite sa rotácii chrbtice, otočenie prevádzajte pohybom nôh. Pri pokladaní bremena postupujte totožne ale v opačnom poradí.

Ďalšou pomôckou pre hrbiaci sa chrbát je Vystri sa, špeciálna guma, ktorá slúži na prevenciu a liečbu chybnému držaniu tela. Je vhodný na bežné nosenie i do kancelárie, ľahko sa skryje pod svetrom či sakom. Odporúčaná doba nosenia je 2-4x denne na 20-30 min. Pomôcka vystri sa je vhodným doplnkom pre korekciu držania tela pri bežných denných činnostiach. Nesmieme však zabudnúť na potrebu aktivácie svalstva, ktoré je oslabená v dôsledku zlého návyku držania tela, prostredníctvom pravidelného cvičenia. 

Správne držanie tela pri práci, spriamenie a držanie chrbtice v stoji, ako nezaťažiť chrbát pri práci
Správne držanie tela pri práci, spriamenie a držanie chrbtice v stoji, ako nezaťažiť chrbát pri práci
Držanie tela pri práci za počítačom, ako sa vyhnúť bolesti chrbta pri sedavej práci, správne držanie tela
Držanie tela pri práci za počítačom, ako sa vyhnúť bolesti chrbta pri sedavej práci, správne držanie tela
Ergonomická stolička na správne držanie tela, pomôcka proti bolesti chrbta, prevencia  proti zlému držaniu tela
Ergonomická stolička na správne držanie tela, pomôcka proti bolesti chrbta, prevencia proti zlému držaniu tela

Existuje mnoho spôsobov ako si uľahčiť sedavý spôsob života, napraviť nesprávne návyky držania tela, predísť bolesti či sa jej zbaviť. Na trhu sa nachádza špeciálny ergonomický nábytok, ktorý nám dokonca umožňuje striedať sed a stoj pri práci. Kancelárske stoličky, ktoré nás podoprú na tých správnych miestach a podporia v správnom sede. Ktorúkoľvek z týchto pomôcok si zvolíme, pomôžeme svojmu telu. Dôležitejšie je však naučiť sa vnímať svoje telo a neignorovať signály, ktoré nám posiela, odbúrať nesprávny a obnoviť si správny stereotyp jeho funkcie, žiť aktívne a s úsmevom na tvári.

Mgr. Martina Nagyová, Cert.MDT