Bolesti krčnej chrbtice

01.02.2024

Ochorenia krčnej chrbtice sú v súčasnej dobe najčastejšie stavy spôsobujúce pracovnú neschopnosť. Pri nesprávnej liečbe sa stav nemusí prinavrátiť do pôvodného stavu. Prečítajte si o prevencii, informujte sa a vzdelávajte sa vo svojom probléme. Naučte sa byť si lekárom, až keď sa všetky možnosti minú, utiekajte sa k operačným zákrokom. 


Krčná chrbtica  stavce A0 - C7

Krčná chrbtica a jej stavce
Krčná chrbtica a jej stavce

Krčná chrbtica sa delí na dve časti:

Je veľmi dôležité v ktorej časti zranenie vznikne. Podľa toho sa aj lieči. Pre každú časť je liečebný pohyb iný. Ak vám ordinujú pohyb - cvik pre celú krčnú chrbticu, niečo nie je v poriadku a pohybová liečba nie je cielená na váš problém. Cvičenie je abstraktné a dúfa sa, že pomôže.

Krčná chrbtica, správne a nesprávne pohyby

Dermatómy krčnej chrbtice prezentujúce bolesti na povrchu tela.
Dermatómy krčnej chrbtice prezentujúce bolesti na povrchu tela.

Krčná chrbtica je najpohyblivejším úsekom chrbtice. Umožňuje maximálny predklon, záklon, rotáciu, úklony, veľký predsun a malý zásun. Prechádza do hornej hrudnej chrbtice. Tá je naopak úsekom najmenej pohyblivým. Pripája sa k nej hrudný kôš tvorený rebrami a spojený hrudnou kosťou. Z tohto dôvodu je prechod medzi krčnou a hrudnou chrbticou veľmi namáhanou oblasťou. Stretáva sa tu výrazná pohyblivosť s pohyblivosťou veľmi obmedzenou. Horná časť krčnej chrbtice je zase vystavená relatívne veľkej záťaži. Na prvé dva stavce nasadá ťažká hlava.

Krk je zaťažovanou časťou chrbtice. Preťaženie krčnej chrbtice sa prejavuje bolesťou. Tá nemusí byť len v oblasti krku a šije, ale môže siahať až medzi lopatky, do záhlavia, ramien či horných končatín. Ďalšie prejavy z preťaženia sú tlak za očami, pískanie v ušiach ale aj závrate. Tieto príznaky hovoria o možnom závažnom poškodení platničiek a nervových koreňov v oblasti krčnej chrbtice.


Ako dochádza k preťaženiu krčnej chrbtice

K preťaženiu dochádza vybudovaním si nesprávneho stereotypu držania tela v pokoji i pohybe. Statická záťaž, teda dlhodobé pretrvávanie v jednej polohe je pre krčnú chrbticu najhoršou záťažou. Činnosti ako spánok na bruchu, predsunutie hlavy pri práci s počítačom, dlhotrvajúce alebo opakované rotácie krku len na jednu stranu nám škodia. Pri dlhodobom používaní nesprávneho stereotypu sa na jednej strane svaly oslabujú, jednotlivé stavce sa "posúvajú" mimo svojej prirodzenej polohy. Na strane druhej sa svaly preťažujú a skracujú. 

 Sila pôsobiaca na krčnú chrbticu pri predklone.
Sila pôsobiaca na krčnú chrbticu pri predklone.

Pri vzpriamenom držaní tela je hmotnosť hlavy, ktorá tlačí na chrbticu, približne 5 - 6 kg. Keď však hlavu nakláňame, meníme uhol "páky". Hmotnosť hlavy sa tak znásobuje. V miernom uhle 15 stupňov sa tlak hlavy na krk zvýši na 13 kg. Pri maximálnom vychýlení hlavy dopredu, s uhlom okolo 60 stupňov, sa tlak na krk zvýši až na 27 kg! Takouto polohou je prípad, keď sedíme na stoličke a pozeráme sa dolu na mobil v ruke. Naše telo je pomerne tolerantné. Pri pretrvávajúcom preťažení svalstva krčnej chrbtice dáva o sebe vedieť. Objaví sa mierna bolesť v oblasti krku či ramien a my tieto znaky často ignorujeme. Riešime ich rýchlym pretiahnutím boľavej oblasti či masážou. Avšak pokiaľ tento problém neriešime, svalová dysbalancia sa prehlbuje. Na preťaženie reagujú aj ostatné mäkké tkanivá (koža, podkožie, fascie). Tkanivá sa sťahujú, skracujú a strácajú pružnosť, čo bolesť umocňuje. Bolestivosť v oblasti krčnej chrbtice často vyústi do blokády kĺbov krčnej, hrudnej chrbtice a rebier. Dochádza k opotrebovaniu kĺbových spojení. Môže prísť k vychýleniu platničky spoza okraja tela stavca. 

Ďalšie príznaky poškodenej platničky a nervových koreňov v oblasti krčnej chrbtice

  • brnenie alebo pálenie horných končatín, alebo len ich časť (napr. malíček, ukazovák a prostredník), 
  • bolesti lakťového kĺbu, ramena alebo zápästného kĺbu,
  • pocit chladu alebo zmenenej vnímavosti na horných končatinách,
  • slabý stisk, problém uchopiť predmet, 
  • vystreľujúce bolesti do rôznych častí hornej končatiny (napr. predlaktie, vnútorná strana ramena).

Podľa poškodenia (smeru vysunutia) platničky sú príznaky rôzneho charakteru a prejavujú sa variabilne. Poškodená môže byť jedna alebo viac platničiek. Množstvo a smer vysunutých platničiek v krčnej chrbtici závisí od smeru a náročnosti záťaže. Preto môže byť vysunutých viac platničiek. Viac sa dočítate v článku Hernia disku (poškodenia platničiek krčnej chrbtice): Typy, príznaky, liečenie.

Máte bolesti krčnej chrbtice, hlavy a neviete si pomôcť? Obráťte sa na Fymas.


Mgr.Martina Nagyová, Cert.MDT
Mgr.Martina Nagyová, Cert.MDT

Autor: Mgr. Martina Nagyová, Cert.MDT - Hlavný fyzioterapeut, zakladateľ centra a odborný garant. V liečbe sa spolieha na presnú diagnostiku. Pohybovou liečbou posúva pacientov mimo komfortnú zónu. Počas liečby sa snaží o zmenu postojov pacienta k sebe samému. Pomáha pacientom vzdať sa všetkého, čo ich problém spôsobuje. Len tak môže byť výsledok liečby dlhodobo a stabilne udržaný. Smeruje ich na cestu seba-rozvoja a seba-disciplíny. Na problém sa pozerá vždy celkovo.


Často kladené otázky o bolestiach krčnej chrbtice

  1. Ako často mám cvičiť, aby ma krčná chrbtica nebolela? Všetkému predchádza presná diagnostika. Ak je bolesť akútna a problém vážny vykonávajú sa opakované pohyby často a pravidelne. Po úľave a odznení príznakov vykonávame opakované pohyby podľa predpisu preventívne niekoľkokrát za deň. Ako prevencia je vhodné pravidelné cvičenie aspoň dva krát do týždňa. Vo Fymase máme ako prevenciu BiFit a SM Systém.
  2. Pomôže mi masáž krku? Masáž prináša úľavu uboleným a preťaženým svalom. Vo Fymase uprednostňujeme mäkké techniky. Ak nejde o závažnú patológiu, je možná aj mobilizácia kĺbov chrbtice. Tento postup je vhodné opakovať aspoň každý druhý týždeň. Ak sa jedná o závažnú patológiu mobilizácie a bežné masáže neodporúčame. Spazmus, napätie svalov krčnej chrbtice, môže byť ako ochranný mechanizmus. Masáž môže stav zhoršiť.
  3. Je strečing svalov krčnej chrbtice na bolesti krku vhodný? Bežné cvičenie a naťahovanie svalov môže priniesť prechodnú úľavu od bolesti. Stav dlhodobo nevylieči a bolesti sa vrátia. Ak sú zdrojom bolesti drobné blokády krčnej chrbtice, treba uvoľniť najprv tie a potom obnoviť pohyb do všetkých smerov.
  4. Ako rozhýbať stuhnutý krk? Základom je správne držanie tela, t.j. aj hlavy a krčnej chrbtice. Ak sa nezmení postavenie kostí do anatomicky vlastnej roviny krk bude stuhnutý stále. Tomuto hovoríme korekcie. Často sa stáva, že po základnej korekcii príde úľava od dlhodobých bolestí.