Axiálny systém

25.02.2020

Axiálny systém ľudského tela je z biomechanického hľadiska zložitá členitá sústava s rozmanitými materiálovými, tvarovými a väzobnými vlastnosťami.

Svalový aparát, axiálny systém, anatómia chrbta
Svalový aparát, axiálny systém, anatómia chrbta

Axiálny systém je tvorený stĺpcom kostených stavcov (chrbtica), medzistavcovými diskami, svalmi, ktoré hýbu a stabilizujú chrbticu, kosteným základom hrudníka a jeho spojmi, dýchacími svalmi a svalmi panvového dna. V širšom kontexte sú súčasťou axiálneho systému i kosti a svaly hlavy a časť nervového systému, ktorá zabezpečuje funkciu axiálneho systému.

Z anatomického hľadiska axiálny systém tvoria stavebné prvky, ktoré majú nosnú, protektívnu i hybnú funkciu.

Chrbtica tvorí základnú nosnú os tela. Je výrazne pohyblivá a umožňuje telu vykonávať širokú škálu pohybov, ale zároveň zabezpečuje dostatočne tuhú oporu schopnosti chôdze a záťaži pri manipulácii s predmetmi pomocou horných končatín. Vďaka esovitému zakriveniu je schopná absorbovať určité množstvo deformačnej energie.

Zakrivenie a tvar axiálneho systému sú v priebehu života ovplyvňované rôznymi faktormi, a to biologickými (genetika, vývinové chyby, hormonálne zmeny, nutričný faktor a infekcie) a mechanickými vplyvmi (záťaž a vonkajšie sily).

Pôsobením nepriaznivých faktorov sa axiálny systém mení. Medzi nepriaznivé faktory patrí zlá životospráva, nevyvážená strava, nedostatok pohybu, ťažká fyzická námaha, dlhé sedenie, stres... Zmeny sa prejavujú ako zmeny štruktúry tkanív, zníženie pohyblivosti kĺbov, prehĺbené alebo plytké zakrivenie chrbtice, zlá pružnosť a vstrebávanie deformačnej energie, obmedzenie pohyblivosti celého tela, chrbtice hlavy, trupu, rúk i nôh. Dôsledkami sú častejšia úrazovosť, bolesti nielen chrbta, ale i vzdialených častí tela.

Pokiaľ sa pokazí jedna súčiastka fungujúceho systému, odzrkadlí sa to na celom systéme. Napríklad príčinou bolesti chrbta s diagnózou hernia disku je vo veľmi málo prípadoch len posunutá platnička. Posunutá platnička a bolesť s tým spojená je už len dôsledkom narušeného axiálneho systému, ktorý nedokázal platničku udržať na mieste.

Ako sa teda môžeme brániť poškodeniu axiálneho systému?

Cviky zamerané na axiálny systém chrbtice, bolesť a posunutá platnička, SM-systém, Kambek, Bífit
Cviky zamerané na axiálny systém chrbtice, bolesť a posunutá platnička, SM-systém, Kambek, Bífit

Kľúčom je celoživotná prevencia. Starať sa o telo ešte predtým, ako sa niečo pokazí. V detskom veku je dôležitá pravidelná kontrola pohybového aparátu a v prípade potreby včasná rehabilitácia. Pravidelná dávka pohybu nielen v detskom, dospelom, ale i seniorskom veku. Naším cieľom by malo byť udržať si telo silné, pohyblivé a pružné po celý život. V prípade výberu náročného jednostranného športu je potrebné klásť veľký dôraz na kompenzačné cvičenie. Dôležitá je taktiež vyvážená strava a tréning schopností zvládať stresové situácie, pripadne snaha sa stresu čo najviac vyhnúť.

U nás vo Fymase sa zameriavame práve na pomoc ľuďom, ktorí už bolesťou trpia, ale i tým, ktorí si uvedomili, že telo majú len jedno, a chcú, aby im dlho vydržalo fit a bez bolesti. Klienti môžu navštevovať individuálnu terapiu, kde využívame kombináciu pohybu (SM-Systém, McKenzie, kondičné, preventívne, korekčné cvičenie) a manuálnych či relaxačných techník. Mnohí klienti k nám však prichádzajú na skupinové cvičenia. V rámci skupinových cvičení sa venujeme SM-Systému zameranému hlavne na chrbát, cvičeniu BÍFIT zameranému na korekciu a posilnenie celého tela. Navštevujú nás i budúce mamičky, ktorým je venovaná hodina SM-Systém pre tehotné a BÍFIT pre tehotné. Skupinové cvičenie KAMBEK je naopak venované už aktuálnym mamičkám, ktoré cvičenie navštevujú i s ratolesťami.

Mgr. Martina Nagyová, Cert.MDT