Balíček skupinové cvičenia - 17 vstupov

Platnosť kreditu (vstupov) je 6 mesiacov.

Balíček vstupov platí pre všetky skupinové cvičenia.

Balíček nie je možné uplatniť na MultiSport kartu a ani žiadny iný benefit preplácaný zamestnancom.   

105,00 € 153,00 €