Balíček skupinové cvičenia - 11 vstupov

Platnosť kreditu (vstupov) je 4 mesiace.

Balíček vstupov platí pre všetky skupinové cvičenia. 

Balíček nie je možné uplatniť na  MultiSport kartu a ani žiadny iný benefit preplácaný zamestnancom.

70,00 € 99,00 €