Hipoterapia
využitie konského kroku pri liečbe

Hipoterapia je aktívna liečba pohybom, základom je konský krok. Pri tomto pohybe dochádza k zapájaniu svalov celého tela. Mení sa chybné držanie tela, kĺby sa stabilizujú a ukladajú do svojho správneho osového postavenia. Dynamika kroku koňa mení chybne naučené pohybové vzory na správne a fixuje ich v centrálnej nervovej sústave. 

Hojdavý krok koňa priamo ovplyvňuje vážne ochorenia nervového systému, ktorých výsledkom je spasticita alebo rigidita svalových tkanív. Liečba priaznivo ovplyvňuje centrálny a periférny nervový systém.

Pre rezerváciu nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky.