Hipoterapia

využitie konského kroku pri liečbe

Hipoterapia a aktívna liečba pohybom, základ liečby je konský krok, ochorenia nervového systému a hipoterapia
Hipoterapia a aktívna liečba pohybom, základ liečby je konský krok, ochorenia nervového systému a hipoterapia

Hipoterapia je aktívna liečba pohybom, základom je konský krok. Dochádza pri ňom k zapájaniu svalov celého tela. Mení sa chybné držanie tela, stabilizujú sa tiež kĺby a ukladajú sa do správneho osového postavenia. Dynamika kroku koňa mení chybne naučené pohybové vzory na správne a fixuje ich v centrálnej nervovej sústave.

Kolísavý krok koňa priamo ovplyvňuje vážne ochorenia nervového systému, ktorých výsledkom je spasticita alebo rigidita svalových tkanív. Liečba priaznivo ovplyvňuje centrálny a periférny nervový systém.

Pre rezerváciu nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky.