Aktuálne informácie
o skupinových cvičeniach a individuálnej terapii

Od 25.10.2020 Fymas zostáva do odvolania nariadení zatvorený. Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie Mgr. Martiny Nagyovej, Cert. MDT je naďalej otvorená a pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V prípade otázok volajte +421 903 180813 alebo kontaktujte Fymas.

O zmenách týkajúcich sa najnovších opatrení, v súvislosti so spomalením šírenia COVID-19, Vás budeme priebežne informovať.

Skupinové cvičenie - opatrenia platné do 25.10.2020

 • obmedzenie počtu cvičiacich = 3 cvičiaci na jednom skupinovom cvičení,
 • 15 m2 pre jedného klienta,
 • povinné nosenie rúšok a rukavíc (bavlnené rukavice si môžete zakúpiť aj u nás vo Fymase),
 • dočasne nie je možné využiť MultiSport kartu (dôvod - pozastavená spolupráca do odvolania),
 • možnosť jednorazovej platby za hodinu 9€ / formou zakúpenia zvýhodneného balíčka vstupov


Individuálne cvičenie a terapia - opatrenia platné do 25.10.2020

 • princíp fungovania a individuálnej terapie a individuálnych cvičení sa nemení, 
 • povinnosť nosenia rúška počas celého pobytu vo Fymase,
 • nosenie rúška počas mäkkých techník a masáži v ľahu na bruchu nie je potrebné,
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do miestnosti,
 • dodržiavanie odstupu min. 2 m od cudzích osôb v priestore Fymasu,
 • povinnosť ohlásiť akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave potencionálne súvisiacu s nákazu COVID-19,
 • dodržiavanie zvýšenej hygienickej normy.  


Starostlivosť o zákazníka

 • miestna dezinfekcia priestorov a dotykových plôch vo zvýšenej frekvencii,
 • využitie germicídnej dezinfekčnej lampy po každom klientovi (sterilizácia vzduchu a plôch), 
 • štandardná dezinfekcia pomôcok na cvičenie je samozrejmosťou.