Aktuálne informácie

o skupinových cvičeniach a individuálnej terapii

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV FYMASU

Od 20.09.2021 je Fymas otvorený v režime OP (očkovaní a prekonaní). Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie Mgr. Martiny Nagyovej, Cert.MDT pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
O všetkých zmenách týkajúcich sa najnovších opatrení, v súvislosti so spomalením šírenia COVID-19, Vás budeme priebežne informovať na našej stránke.

Individuálnu terapiu si môžete rezervovať online. Skupinové cvičenia sú dostupné podľa nového rozvrhu. Rezerváciu môžete spraviť online cez rezervačný systém alebo v prípade potreby telefonicky, na číslach uvedených v kontaktoch. MultiSport kartu je momentálne možné využiť na skupinové cvičenia SM-Systém. Zvýhodnené balíčky vstupov sú Vám stále k dispozícii.

  Skupinové cvičenie 

 • MultiSport kartu je možné využiť na skupinové cvičenia SM-Systém, ostatné cvičenia je možné uhradiť jednorazovou platbou alebo si zakúpiť zvýhodnený balíček cvičení 
 • obmedzenie počtu cvičiacich = 5 cvičiaci na jednom skupinovom cvičení
 • nosenie rúška počas cvičenia je dobrovoľné
 • povinnosť nosenia rukavíc (bavlnené rukavice si môžete zakúpiť aj u nás vo Fymase)

Individuálne cvičenie a terapia 

 • vykonávame individuálnu terapiu a individuálne cvičenia
 • povinnosť nosenia rúška počas pobytu vo Fymase s výnimkou dobrovoľného nosenia počas cvičenia
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do miestnosti
 • dodržiavanie odstupu min. 2 m od cudzích osôb v priestore Fymasu
 • povinnosť ohlásiť akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave potencionálne súvisiacu s nákazu COVID-19
 • dodržiavanie zvýšenej hygienickej normy

Starostlivosť o zákazníka

miestna dezinfekcia priestorov a dotykových plôch vo zvýšenej frekvencii,

 • využitie germicídnej dezinfekčnej lampy po každom klientovi (sterilizácia vzduchu a plôch), 
 • štandardná dezinfekcia pomôcok na cvičenie je samozrejmosťou. 
 • ANTIGÉNOVÉ TESTY ZDARMA PRE ZÁKAZNÍKA 

Fungujeme v režime OP (očkovaní a prekonaní) . Klient, ktorý nie je zaočkovaný a ani neprekonal Covid-19 má možnosť otestovať sa ATG testom priamo vo Fymase pred terapiou. Ak už máte naplánovaný termín terapie a nespĺňate podmienky režimu OP, kontaktujte svojho fyzioterapeuta telefonicky a oznámte mu záujem o ATG test. Ak ste novým klientom, objednajte sa na terapiu online alebo telefonicky a informujte svojho terapeuta o záujme o ATG test. Na test prichádzate v časovom predstihu pred termínom vašej terapie. Test nie je možné vykonať bez absolvovania terapie vo Fymase. Testy slúžia výslovne pre zákazníkov Fymasu a sú vykonávané bezplatne. Fymas nie je testovacím zariadením. Test slúži len pre účel splnenia podmienok OP režimu, v prípade ak sa necítite dobre a máte príznaky Covid-19, otestuje sa v špecializovanom zariadení na to určenom.