Aktuálne informácie

o skupinových cvičeniach a individuálnej terapii

Ďakujeme Vám, že ste nám prejavili svoju dôveru a navštívili nás i v tomto roku plnom obmedzení. Rok 2020 bol pre každého náročný, avšak naučil nás vážiť si slobodu a tešiť sa z maličkostí každodenného života. Prajeme Vám krásne Vianoce plné úsmevov, radosti a oddychu s Vašimi najbližšími. Vo Fymase tu pre Vás opäť budeme od 11.01.2021. 

Individuálnu terapiu si môžete rezervovať online. Skupinové cvičenia budú dostupné podľa aktuálnych nariadení vlády. Využiť MultiSport kartu u Nás budete môcť po uvoľnení opatrení s obmedzením cvičiacich na hodine. Zvýhodnené balíčky vstupov sú Vám však stále k dispozícii.

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV FYMASU

Od 19.12.2020 je do odvolania Fymas zavretý . Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie Mgr. Martiny Nagyovej, Cert.MDT otvorená do 23.12.2020 a pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
O všetkých zmenách týkajúcich sa najnovších opatrení, v súvislosti so spomalením šírenia COVID-19, Vás budeme priebežne informovať na našej stránke.

  Skupinové cvičenie - opatrenia platné od 19.12.2020

 • dočasne nie je možné využiť MultiSport kartu (dôvod - pozastavená spolupráca do odvolania),
 • možnosť jednorazovej platby za hodinu 9€ / formou zakúpenia zvýhodneného balíčka vstupov
 • obmedzenie počtu cvičiacich = 0 cvičiaci na jednom skupinovom cvičení,
 • 15 m2 pre jedného klienta - do odvolania neplatné,
 • povinné nosenie rúšok a rukavíc (bavlnené rukavice si môžete zakúpiť aj u nás vo Fymase),


Individuálne cvičenie a terapia - opatrenia platné do 19.12.2020

 • nevykonávame individuálnu terapiu a individuálne cvičenia, 
 • povinnosť nosenia rúška počas celého pobytu vo Fymase,
 • mäkké techniky a masáže neposkytujeme,
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do miestnosti,
 • dodržiavanie odstupu min. 2 m od cudzích osôb v priestore Fymasu,
 • povinnosť ohlásiť akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave potencionálne súvisiacu s nákazu COVID-19,
 • dodržiavanie zvýšenej hygienickej normy.  


Starostlivosť o zákazníka

 • miestna dezinfekcia priestorov a dotykových plôch vo zvýšenej frekvencii,
 • využitie germicídnej dezinfekčnej lampy po každom klientovi (sterilizácia vzduchu a plôch), 
 • štandardná dezinfekcia pomôcok na cvičenie je samozrejmosťou.