Aktuálne informácie

o skupinových cvičeniach a individuálnej terapii

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV FYMASU

Fymas funguje v plnom režime a pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie Mgr. Martiny Nagyovej, Cert.MDT pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Individuálnu terapiu si môžete rezervovať online. Skupinové cvičenia sú dostupné podľa nového rozvrhu. Rezerváciu môžete spraviť online cez rezervačný systém alebo v prípade potreby telefonicky, na číslach uvedených v kontaktoch. MultiSport kartu je momentálne možné využiť na skupinové cvičenia SM-Systém. Zvýhodnené balíčky vstupov sú Vám stále k dispozícii.

  Skupinové cvičenie 

 • MultiSport kartu je možné využiť na skupinové cvičenia SM-Systém, ostatné cvičenia je, možné uhradiť jednorazovou platbou alebo si zakúpiť zvýhodnený balíček cvičení, 
 • počet cvičiacich = 6 cvičiaci na jednom skupinovom cvičení,
 • nosenie rúška počas cvičenia je dobrovoľné,
 • povinnosť nosenia rukavíc (bavlnené rukavice si môžete zakúpiť aj u nás vo Fymase).

Individuálne cvičenie a terapia 

 • vykonávame individuálnu terapiu a individuálne cvičenia,
 • povinnosť nosenia rúška počas pobytu vo Fymase s výnimkou dobrovoľného nosenia počas cvičenia,
 • pri vstupe do miestnosti je k dispozícii je dezinfekcia rúk,
 • povinnosťou každého pacienta je ohlásiť akúkoľvek zmenu zdravotného stavu (všetky prejavy respiračných ochorení) a svoj termín včas zrušiť online alebo telefonicky.
 • v prípade že pacient nie je alergik a na terapiu sa dostaví s prejavom respiračných ochorení, bude poslaný domov s uplatnením sankcie za ušlý termín.  

Starostlivosť o zákazníka

miestna dezinfekcia priestorov a dotykových plôch vo zvýšenej frekvencii,

 • využitie germicídnej dezinfekčnej lampy po každom klientovi (sterilizácia vzduchu a plôch), 
 • štandardná dezinfekcia pomôcok na cvičenie je samozrejmosťou,
 • ANTIGÉNOVÉ TESTY ZDARMA PRE PACIENTOV.

Pacient, ktorý nie je očkovaný a ani neprekonal Covid-19 má možnosť otestovať sa ATG testom priamo vo Fymase pred terapiou. Na test prichádzate v časovom predstihu pred termínom vašej terapie. Test nie je možné vykonať bez absolvovania terapie vo Fymase. Testy slúžia výslovne pre pacientov Fymasu a sú vykonávané bezplatne. Fymas nie je testovacím zariadením. V prípade ak sa necítite dobre a máte príznaky Covid-19 a iných respiračných ochorení, prosíme o tolerantnosť a liečbu v domácom prostredí.