Blog
Zo sveta fyzioterapie

Posturálny syndróm sa vyskytuje obvykle u mladých ľudí do 30 rokov so sedavým spôsobom života. Vzniká ako dôsledok vybudovania si nesprávnych návykov chybného držania tela, ktoré si častokrát pestujeme už od detstva. Príkladom je dlhé nesprávne sedenie v školských laviciach a v tomto stereotype pokračujeme celý život v sedavom zamestnaní. Nie sú...

Axiálny systém ľudského tela je z biomechanického hľadiska zložitá členitá sústava s rozmanitými materiálovými, tvarovými a väzobnými vlastnosťami.