Blog
Zo sveta fyzioterapie

Ide o súbor špeciálnych terapeutických hmatov, ktoré vykonáva terapeut či lekár za účelom ovplyvnenia mäkkých tkanív. Narozdiel od masáží sa vykonávajú sa bez použitia oleja, aby sa pokožka nešmýkala a terapia bola čo najefektívnejšia. Takto sa účinok prejaví na podkoží, svaloch fascii a na kostiach.

Keď hovoríme o manuálnych technikách, hovoríme o manuálnom ovplyvňovaní svalov, šliach a kostrového systému človeka, prostredníctvom rúk terapeuta. Slúžia na liečbu pohybového aparátu prostredníctvom uvoľnenia napätia a aktivácie svalstva. Využívajú sa najmä na začiatku terapie v prípade akútnych a chronicky bolestivých stavov, pre ich rýchly...

Sed je statická poloha, ktorá nám uľahčuje mnohé činnosti. Už od útleho detstva sa učíme zotrvať v sede dlhšie a dlhšie počas postupne pribúdajúcich školských hodín. Je však pre naše telo dlhé sedenie prirodzené? Každá činnosť, ktorú vykonávame bez prestávky v dlhšom časovom intervale, nám neprospieva. Rovnako ako je náročné osem hodín utekať, tak...