Blog
Zo sveta fyzioterapie

Posturálny syndróm sa vyskytuje obvykle u mladých ľudí do 30 rokov so sedavým spôsobom života. Vzniká ako dôsledok vybudovania si nesprávnych návykov chybného držania tela, ktoré si častokrát pestujeme už od detstva. Príkladom je dlhé nesprávne sedenie v školských laviciach a v tomto stereotype pokračujeme celý život v sedavom zamestnaní. Nie sú...

Sed je statická poloha, ktorá nám uľahčuje mnohé činnosti. Už od útleho detstva sa učíme zotrvať v sede dlhšie a dlhšie počas postupne pribúdajúcich školských hodín. Je však pre naše telo dlhé sedenie prirodzené? Každá činnosť, ktorú vykonávame bez prestávky v dlhšom časovom intervale, nám neprospieva. Rovnako ako je náročné osem hodín utekať, tak...